Пазарът на етерични масла, различни от цитрусовите и ментовите продължи да нараства през 2021 г. Но настоящата 2022 г. е трудна, тъй като има рязко увеличение на производствените цени.

Високата инфлация при потребителските стоки (срeдно близо 10% на годишна база при развитите страни) вече дава отражение в намаляване на реалните доходи на домакинствата. Въпрос на време е тази динамика да даде отражение и върху потреблението в Европа и САЩ.

Данните показват, че износът на етерични масла от България се ускорява значително през 2020-2021 г. като надминава 700 тона в края на периода. Около 11% от това количество е реекспорт, което означава, че маслата с произход България на международните пазари са достигнали 621 тона. От посочената цифра, на нишовите масла (вкл. розово масло) се падат 77 тона от продажбите, според статистическите данни.

Розово масло

Пазарът на розово масло започна да се възстановява, търсенето се активизира, а изкупните цени на маслото нараснаха с 60-70%, пише InteliAgro. Вътрешния пазар вече се освободи от голяма част от преходния остатък от предишни кампании. Ниските добиви на розов цвят от единица площ и слабите производствени рандемани може да доведат до недостатъчно предлагане.

Повишената изкупна цена на розовия цвят през 2022 г. вече дава възможност на стопаните да генерират печалба от единица площ, но извънредни помощи за сектора от 2020 г. насам (Covid, Украйна) дават противоречиви сигнали на производители и забавят оздравителните процеси в сектора.

Свиването на площите с насажденията с маслодайна роза у нас от 2019 г. насам е едва с 9% като остават твърде големи над 45 хил. дка).

Растящите разходи за отглеждане на розовите масиви - торове, препарати, горива, както и ниските изкупни цени на розовия цвят през кампании 2020 г. и 2021 г. обаче демотивираха много производители. В резултат много насаждения са занемарени.

Защитихме в ЕС "Българското розово масло"

Защитихме в ЕС "Българското розово масло"

От Брюксел отбелязват, че качеството на това масло е осигурено от спазването на изискванията розовите цветове да бъдат обработвани не по-късно от 10-15 часа, след като са били откъснати

Лавандулово масло

Глобалния пазар на лавандула и лавандин се намира в дисбаланс, като са налице всички сигнали за свръх-предлагане, се казва още в анализа. Стабилизиране на сектора може да дойде единствено през значително съкращаване на производство във водещите страни - износители. Секторът е изправен и пред друга заплаха - преразглеждането на европейското законодателство относно класификацията на опасностите, етикетирането и опаковането на химикали.

На този фон производството на лавандулово масло в България е на исторически връх - реколтирани са над 68 хил. тона цвят, а рандеманите се движеха между от 80-100 кг цвят за 1 кг масло през тази година. Цените на вътрешния пазар остават на изключително ниски нива, а търсенето се забавя.

Площите с лавандула в България намаляват с 16% на годишна база през 2022 г. Пазарните стимули мотивират по-големите стопанства да увеличат площите със зърно и маслодайни култури. Много от малките производители няма да издържат трета поредна година да работят на загуба и ще продължат да се отказват от културата, освен ако нямат предварително сключени договори за изкупуване, сочат разчети.

Други масла

През 2022 г. България продължава да произвежда и изнася масла от тамян и смирна с темповете от 2021 година. При традиционните за страната култури, обаче, тенденцията продължава да е низходяща.

Големия бум от периода 2016-2019 г. (2-5 пъти над обичайните площи) е последван от срив при производството при повечето нишови медицински и ароматни култури, като лайка, маточина, хизоп и др.

Растящата инфлация в глобален мащаб вероятно ще доведе до свиване търсенето на някои масла, ориентирани към ароматерапия и козметика.

По всяка вероятност процеса на излизане на производители от сектора на етерично-маслените култури ще продължи и през пазарната 2022/23 г., докато площите се стабилизират на здравословни нива, според ексерти от бранша. Подобни процеси ще се наблюдават и при преработвателните мощности, които са твърде много при настоящите пазарни реалности.

Изправя ли се България пред свръхпроизводство на лавандула?

Изправя ли се България пред свръхпроизводство на лавандула?

Двоен ръст на реколтата това лято