Брутният вътрешен продукт на Румъния нарасна по-малко от очакваното за 2019 г., нараствайки с 4,1% на годишна основа, сочат предварителните данни на националната статистика. Първоначално анализаторите очакваха той да достигне 4,4%. Тази стойност изглежда недостижима за 2020 г. на фона на стагниращите или свиващите се (какъвто е случаят на Италия) икономики в Европейския съюз.

Страната приключи годината с растеж, като в периода октомври - декември стопанството регистрира покачване от 4,3% на годишна основа, което е с 1,3 процентни пункта по-висок темп, отколкото през предходното тримесечие.

Сезонно коригираните данни показват с една идея по-слабо представяне през последното тримесечие, като растежът се свива до 4,2%, и една идея по-стабилно нарастване през третото тримесечие - от 3,2%. Все пак това не се оказа достатъчно, за да повиши данните за цялата изминала 2019 г.

Лошата новина за северната ни съседка е, че индустрията, която е двигател на икономиката и на износа, отчита забавяне. Според националната статистика отрасълът се свива с 1,5% спрямо 2018 г., което означава, че той вече се намира в рецесия.

Може ли Румъния да привлече трети производител на автомобили?

Може ли Румъния да привлече трети производител на автомобили?

Това е ключово за развитието на една от най-важните индустрии за страната

За сметка на това, крайното потребление на домакинствата регистрира бурно покачване от 6,2% в сравнение с година по-рано. То е захранено от ниското времево предпочитание на потребителите - т.е. те са искали да закупуват стоки в настоящето, вместо да спестяват, както се вижда от съотношението на брутните спестявания спрямо БВП, което се сви до най-ниското си равнище от следкризисната 2009 г.

Графика 1: Брутни спестявания към брутен вътрешен продукт в Румъния

Източник: Tradingeconomics

Контракцията на индустрията може да е сред причините износът на страната да нараства повече от два пъти по-бавно от вноса - 3,5% срещу 7,2%. Румъния и през 2019 г. остана нетен вносител, като дефицитът по търговското салдо на страната следва стабилна тенденция към увеличаване през последните седем години.

Графика 2: Търговски дефицит на Румъния

Източник: Tradingeconomics

Освен индустрията, големият губещ сред икономическите отрасли в страната през миналата година е селското стопанство. То се срива с 53,2% на годишна основа, като по този начин се потвърждават мрачните резултати от експресните данни за Румъния.

На обратния полюс е строителството, което четири пъти по-висок темп на покачване от брутния вътрешен продукт - до 16,8%. Изстрелващото се потребителско кредитиране в северната ни съседка и понижаващите се спестявания навеждат на мисълта, че и в Румъния се наблюдава надуване на имотен балон.

Графика 3: Размер на потребителските кредити в Румъния

Източник: Tradingeconomics

Северната ни съседка е и сред очакваните големи губещи през тази година, според нов Erste Research Group. Анализаторската компания предвижда темпът на растеж, макар и положителен, да спадне с 0,5 процентни пункта заради коронавируса.

Икономиките в Източна Европа се готвят за най-лошото заради коронавируса

Икономиките в Източна Европа се готвят за най-лошото заради коронавируса

Хърватия и Румъния предприемат сериозни мерки

Тази оценка обаче може да се окаже по-ниска от действителния спад, особено на фона на сериозните мерки, които се предприемат в някои от най-големите икономики в Европа. Италия наскоро обяви пълна карантина и страната ще навлезе в рецесия, Германия стагнира през последното тримесечие на 2019 г., а Франция ще регистрира растеж в рамките на статистическата грешка за периода януари - март, сочи прогнозата на централната ѝ банка.