Най-големият риск за България през новата година не е свързан с политическа нестабилност или с опасност пред икономиката. През следващите 12 месеца страната ни ще трябва да положи най-големи усилия, за да се справи със задълбочаващата се социална нестабилност.

Това показва докладът на Световния икономически форум за глобалните рискове през 2017 година, публикуван днес. Посочените за страната ни опасности се отнасят най-вече за правенето на бизнес на нейната територия.

На второ място за България се нарежда рискът от незаконна търговия, а на трето - проблеми във финансовата система или с държавните институции. Данните на организацията показват още, че има притеснения относно скок на цените в енергийния сектор, както и свързан с провал на централното управление на държавата.

В класацията за България на 8-мо и 9-то място от общо 29 се нареждат рисковете от терористични атаки и от въвличането във военен конфликт със съседни държави. През 2017 година страната ни е най-малко застрашена от недостиг на водните ресурси, от оръжия за масово унищожение и от разпространението на опасни зарази.

Докладът за глобалните рискове на Световния икономически форум включва мненията на близо 750 експерти по отношение на вероятността за разпространяване на общо 30 глобални риска.

В световен мащаб най-големите опасности пред бизнеса са свързани с безработица, високи енергийни цени, фискални кризи и политическа нестабилност. Сред водещите рискове за 2017 година са още тези от терористични атаки и социалната нестабилност.

От Световния икономически форум посочват различните опасности пред националните икономики, разделени в четири основни сектора - земеделие, непроизводствена сфера, производство, услуги. Ето и кои са те за България:

Земеделие

1. Падане на правителството

2. Социална нестабилност

3. Измама или кражба на данни

4. Безработица

5. Намаляване на биоразнообразието и колапс на екосистемите

Непроизводствена сфера

1. Измама или кражба на данни

2. Проблеми във финансовата система или с държавните институции

3. Социална нестабилност

4. Терористични атаки

5. Уязвимост на информационните системи

Производство

1. Социална нестабилност

2. Скок на цените в енергетиката

3. Проблеми във финансовата система или с държавните институции

4. Опасност от военен конфликт със съседни държави

5. Проблеми със стратегическа инфраструктура

Услуги

1. Социална нестабилност

2. Проблеми във финансовата система или с държавните институции

3. Измама или кражба на данни

4. Терористични атаки

5. Скок на цените в енергетиката