Работодателите във Варна и Пловдив очаква бързо възстановяване на пазара на труда, като очакват най-силен ръст на заетостта сред големите градове у нас за последното тримесечие на 2020 година. По сектори активни в наемането на нови служители ще са компаниите от хотелиерския и ресторантьорския бранш, които в началото на пандемията бяха принудени да освободят значителна част от персонала си.

Това показва последното проучване на международната компания в областта на решенията за работната сила ManpowerGroup за намеренията на работодателите за наемане на персонал през последното тримесечие на годината.

Общо то показва, че фирмите все още остават резервирани в това отношение, като едва 6% от включените в анкетата работодатели очакват да наемат хора. 8% от тях се готвят да освободят служители, а 79% не готвят промяна в това отношение.

"В сравнение с предишното тримесечие те са по-оптимистични за темпото, с което отново ще достигнат нормално състояние - 21% (спрямо 13% през юни) очакват да се върнат към нивата на наемане отпреди COVID-19 през следващите 12 месеца", се казва в изследването.

"Въпреки че прогнозата за четвъртото тримесечие запазва бавното си темпо вследствие на пандемията, виждаме някои окуражаващи сигнали, предвид че увереността за наемане на нови служители се подобрява в пет индустриални сектора и два региона, включени в изследването. Още е рано да приемем тези подобрения като поврат на пазара на труда, но искрено се надяваме, че най-лошото вече е зад нас," коментира Иван Шербанов, който е оперативен мениджър на ManpowerGroup България.

"Изследването ни акцентира и върху някои от дълготрайните трансформационни ефекти на епидемията върху работната сила, тъй като попита работодателите как очакват да се промени начинът на работа. Над половината от тях (64%) планират да предложат работа от разстояние и гъвкави работни часове, а 10% очакват да осигурят на служителите си 100% дистанционна работа", допълва той.

В кои региони ще има увеличение на заетостта и в кои ще има спад?

Значително увеличение на заетостта от петте най-големи града в страната очакват работодателите от Варна. Прогнозата там е за ръст от 6% на новонаетите на фона на спад от 8 на сто за третото тримесечие на годината.

В Пловдив също се очаква нарастване на заетостта с 5%, докато в столицата очакванията са за без промяна. На противоположния полюс са Бургас и Русе, където компаниите очакват да освобождават служители. От бизнеса прогнозират спад на заетостта от съответно 5 и 4 на сто.

Въпреки това нагласите на работодателите за последните три месеца на 2020 година като цяло се подобряват осезаемо спрямо тези за третото тримесечие. Тогава прогнозите за всички региони бяха за значително намаление на заетостта.

В ресторантьорския бизнес и финансовия бранш ще търсят най-много хора

През периода октомври-декември 2020 година работодателите от ресторантьорския и хотелиерския сектор очакват да наемат най-много хора, след като за предишните тримесечия те бяха на първо място по спад на заетостта. Сега те прогнозират ръст от 7 на сто на новонаетите хора.

След тях най-значително увеличение от 5 на сто се очаква в сектора на финансовите и бизнес услугите, а с по 3 на сто - в промишлеността и в другото производство (тук влизат минно дело, земеделие, производство на електроенергия и други).

От друга страна на първо място по очакван спад на заетостта е секторът на услугите, включващи публичния и социален сектор, транспорт, складове и комуникации. Работодателите от тази сфера се готвят за намаление от 9 на сто. Намаление от 5 на сто прогнозират тези от търговията.

Снимка 495184