Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Пловдив към края на 2022 г. възлизат на 2.460 млрд. евро, което е с 14.6% повече в сравнение с 2021 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията, с изключение на строителството - 1.784 млрд. евро, и в сектор "Операции с недвижими имоти" - 321 млн. евро. През 2022 г. тези дейности заедно формират 85.6% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо се увеличава с 2.4 пунктa спрямо предходната година.

В сектор "Строителство" преките чуждестранни инвестиции нарастват с 27.7% в сравнение с 2021 г. и са в размер на 3.9 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив - 58.0% от общия обем, следвана от Марица и Раковски - съответно 14.4% и 7.1 на сто.

Австрийските компании у нас: С планове за увеличение на персонала и оборота си през 2024 г.

Вторият най-голям чуждестранен инвеститор в България: С планове за увеличение на персонала и оборота си

Умерен оптимизъм сред бизнеса

През 2022 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на областната икономиката са 2.925 млрд. лв., като е отчетено увеличение с 30.3% в сравнение с предишната година.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 1.128 млрд. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 594 млн. лева.

През 2022 г. тези сектори заедно формират 58.8% от общия обем разходи за ДМА, а относителният им дял общо намалява с 1.1 пункта спрямо предходната година. В сектор "Операции с недвижими имоти" инвестициите в ДМА достигат 367 млн. лева, или с 38.0% повече в сравнение с 2021 година.

Американските компании в България, в които работят над 41 000 души: приходи, заплати и инвестиции

Американските компании в България, в които работят над 41 000 души: приходи, заплати и инвестиции

Средните заплати на заетите в компании с произход САЩ са над два пъти по-високи от тези за страната