Пекин "съществено ще намали ограниченията” за достъп на чуждестранните инвестиции на китайския пазар, за да ускори темповете на забавящата се икономика. Това заяви днес президентът на Китай Си Дзинпин в столицата на Филипините.

Думите на президента, изказани на форум на организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в Манила, са в отговор на критиките от страна на чуждестранните компании за пречките за техния достъп до местния пазар. Според една от тях, Пекин досега демонстрира нежелание да защищава в достатъчна степен международната интелектуална собственост.

"Ние продължаваме да реформираме системата за управление на чуждестранните инвестиции, като съществено ще намалим ограниченията за достъпа на чуждестранни инвестиции на пазара. Ще подобрим защитата на правата върху интелектуалната собственост и ще изградим открита, прозрачна, честна и високоефективна пазарна конюнктура”, заяви на форума Си Дзинпин, цитиран от Reuters.

Той увери, че китайската политика, приветстваща чуждестранните инвестиции не се е изменила. А така също и защитата на законните права и интереси на предприятията с чуждестранно участие, както и задължението да им се оказват най-добрите услуги.

„Вратите на Китай за останалия свят завинаги ще останат открити”, заяви китайският президент.