Средните брутни заплати и заплати, изчислени за август 2023 г., възлизат на 118 918 динара (1986.42 лв.), докато средните нетни заплати и заплати възлизат на 86 112 динара (1438.42 лв.), съобщи Статистическата служба на Република Сърбия.

Увеличението на брутната работна заплата и нетната работна заплата за периода януари - август 2023 г. спрямо същия период на миналата година възлиза на 15,2% в номинално изражение, т.е. 0,7% в реално изражение, се казва в съобщението.

Спрямо същия месец на миналата година средната брутна и нетна работна заплата за август 2023 г. се увеличава с 14.4% в номинално изражение и с 2.6% в реално изражение.

Искате да работите в София? Ето каква средна заплата може да очаквате за професията си

Искате да работите в София? Ето каква средна заплата може да очаквате за професията си

Средната брутна работна заплата в София е с близо 38% по-висока от средната за страната

А каква е ситуацията в България?

Последните, публикувани данни на Националния статистически институт - през юни 2023 г. средната брутна работна заплата в България е била - 1927 лева. Сметките сочат, че за родените след 1960 г. средната нетна заплата през шестия месец от годината е била 1495.31 лева. 

Увеличението на брутната работна заплата за периода април - юни 2023 г. е с 13.12% спрямо същия период на миналата година. Kато най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 22.3%, "Строителство" - със 17.4%, и "Транспорт, складиране и пощи" - със 17.2%.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата у нас e 1 957 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 4.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Строителство" - с 8.5%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.3%, и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - със 7.5 на сто. 

Понижават изискванията: Почти всеки ще може да стане охрана и да получава над 2000 лева заплата

Понижават изискванията: Почти всеки ще може да стане охрана и да получава над 2000 лева заплата

Заради дефицит на работна ръка: