Търговският дефицит на България е нараснал до около 4,6 милиарда лева за периода между януари и май. Това обяви Националният статистически институт (НСИ), позовавайки се на предварителни данни. За сравнение, с разликате спрямо същия период на 2021 година е от около 2,6 милиарда лева.

Износът през първите пет месеца на 2022 година нараства с 38,8% на годишна база до 37,1 милиарда лева, докато вносът се повишава на годишна база с 42,3% до 41,7 милиарда лева, сочи месечният отчет на НСИ.

Само през месец май тази година търговският дефицит на България се е свил до 740,9 милиона лева - спрямо 891,9 милиона лева през май 2021 година. Износът през май е нараснал с 60,7% на годишна база до около 8,28 милиарда лева, а вносът през същия месец е нараснал с 49,3% на годишна база - до малко над 9 милиарда лева.

Германия отчита търговски дефицит за първи път от над 30 години

Германия отчита търговски дефицит за първи път от над 30 години

През месец май най-голямата европейска икономика е отчела външнотърговски дефицит в размер на €1 милиард

В началото на тази година, през януари, търговското салдо на България с трети страни и Европейския съюз беше отрицателно, като дефицитът в стокообмена на страната в сравнение с година по-рано се беше увеличил с над 380%. Общият външнотърговски дефицит (износ FOB - внос CIF) тогава възлизаше на над 1,389 милиарда лева - за първия месец на тази година.

За сравнение, през януари 2021 година търговският дефицит се беше свил на годишна база с 5,84%, а година по-рано - през първия месец на 2020 година дефицитът ни беше намалял с 22,44%.