Пет години след като Съединените щати станаха нетен износител на природен газ на годишна база, което е още едно доказателства за това как вътрешният бум на производството на петрол и газ променя глобалния енергиен пазар, износът от страната както по тръбопроводи, така и под формата на втечнен природен газ скочи доста.

Администрацията за енергийна информация (IEA) на САЩ прогнозира, че Съединените щати ще изпреварят Австралия и Катар, и ще станат най-големият износител на втечнен природен газ тази година. Износът на втечнен природен газ продължава да води ръста на износа на природен газ от САЩ.

В момента Съединените щати са на второ място в света по износ на природен газ, разбира се след Русия.

САЩ ще увеличат значително доставките на втечнен природен газ за Европа

САЩ ще увеличат значително доставките на втечнен природен газ за Европа

Ще замени ли американският газ руския?

Според IEA за енергийна информация, годишният износ на втечнен природен газ от САЩ се очаква да нарасне с 6,7 милиарда куб. м на ден през 2022 г. Енергийният надзорен орган прогнозира, че износът на природен газ по тръбопроводи за Мексико и Канада също ще се увеличи, благодарение на повече износ за Мексико.

За първи път износът на втечнен природен газ от САЩ надхвърли износа по тръбопроводи на годишна база през 2021 г. Месечният износ на втечнен природен газ непрекъснато поставя нови рекорди през 2021 г. и е средно 3,1 млрд. куб. м ден тази зима, което повече в сравнение с миналата година по това време. Износът на втечнен природен газ от САЩ достигна нов връх през март 2022 г., благодарение на санкциите на ЕС към Русия.

Освен това разширение капацитета на страната за износ на втечнен природен газ през 2021 г. със Sabine Pass Train 6 и разширяване на капацитета на терминалите за износ на втечнен природен газ Sabine Pass и Corpus Christi.

България и Румъния са получили достъп до гръцкия терминал за втечнен природен газ в Ревитуса

България и Румъния са получили достъп до гръцкия терминал за втечнен природен газ в Ревитуса

Гърция играе ключова роля за сигурността на доставките на газ в ЕС

Тенденцията ще продължи

Съединените щати ще се превърнат в страната с най-големия капацитет за износ на втечнен природен газ в света, след като новото съоръжение за износ на втечнен природен газ Calcasieu Pass бъде пуснато в експлоатация до края на 2022 г. IEA прогнозира, че относително високо търсене на втечнен природен газ в Азия и Европа ще допринесе за продължаващия износ на втечнен природен газ от САЩ.

Словения ще започне внос на втечнен природен газ през хърватския терминал на остров Крък

Словения ще започне внос на втечнен природен газ през хърватския терминал на остров Крък

От началото на октомври

Но не само LNG бележи огромен растеж в износа. Износът на САЩ по тръбопроводи също се увеличи през 2021 г. - Мексико продължи да разширява вътрешната си тръбопроводна мрежа.