Незначително увеличение на цените на електроенергията и топлоенергията за бита се очаква от 1 юли 2007 г. Това прогнозира проф. Константин Шушулов, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) след обществено обсъждане на регулатора.

Според данните от подадените заявления на енергийните дружества, постъпили в ДКЕВР, не би следвало да се очаква промяна в цените за битовите крайни потребители на топло и електроенергията с повече от 1-2%, уточни още проф. Шушулов.

Повишаването на цените на  вносните и местни въглища, промяната на цената на природния газ, увеличаване материалните активи на дружествата в енергийния сектор  и затварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" са основните предпоставки за промяната на цените за крайните потребители. 

Окончателното решение за изменение на цените на топло и електроенергията ще бъде взето, след като ДКЕВР приключи пълния регулаторен преглед на дружествата в енергийната система. Очаква се новите цени да влязат в сила от 1 юли тази година.

Във връзка с предстоящата либерализация на енергийния пазар от 1 юли, ДКЕВР ще утвърди задължителна квота за продажба на електроенергия, с което ще се гарантира максималната защита на битовите потребители. Това решение на комисията ще позволи да се запази регулирана цената на електроенергията за битовите крайни потребители.