Сферата на търговията, на транспорта, туризмът и ресторантьорството дават най-много работа в България. Една четвърт или 25,6 на сто от заетите у нас са в тази категория. Това показват данните на Евростат за дела на заетостта по икономически дейности за 2016 година.

Втора по значение за пазара на труда се оказва индустрията, където работят над 20 на сто от българите в трудоспособна възраст. На трето място по дял на заетите е земеделието с резултат от 18%, сочат данните.

Над 18 хиляди свободни работни места. Какви професии се търсят?

Над 18 хиляди свободни работни места. Какви професии се търсят?

Актуални данни на Агенцията по заетостта

Служителите в сферата на публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалните работници също имат значителен дял на пазара на труда у нас. Те са 15,7% от всички заети в страната.

От друга страна най-малко са българите, които работят в областта на недвижимите имоти - едва 0,8%, става ясно от изчисленията на европейската статистическа служба.

Въпреки че в сектора на информационните и комуникационните технологии са най-добре платените специалисти в България, техният дял е относително малък. В ИКТ индустрията работят 2,6 на сто от българите. Още по-малко обаче са служителите в областта на финансовите и застрахователните услуги - 1,9 на сто.

Почти 1.5 милиона българи в активна възраст не работят

Почти 1.5 милиона българи в активна възраст не работят

Страната ни е шеста по този показател в ЕС

Търговията, туризмът, транспорта и ресторантьорството обаче не е от значение само за българската икономика, но и за целия Европейски съюз (ЕС). Според изчисленията на Евростат именно там са били заети една четвърт от европейските граждани през 2016 година.

На второ място по големина за съюза е делът на заетите в обществената сфера. Третият сектор, който дава най-много работа на европейците, е индустриялният.

*Данните на Евростат за България са предварителни и са за 2016 година.