Основни търговски партньори на България за 2021-а година са Турция, Китай и Съединените американски щати, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ). Следва търговията със Сърбия, Великобритания, Република Северна Македония, Руската федерация и Украйна, като всички общо формират 58.9% от износа за трети страни, съобщава НСИ.

През периода януари - ноември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.0% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 20 593.9 млн. лева. Това е най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (35.9%).

НСИ: Рекорден ръст на производствените цени в България

НСИ: Рекорден ръст на производствените цени в България

Заради все по-високата цена на енергията

Спад се наблюдава само в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (10.9%). През ноември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 12.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 804.4 млн. лева. Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - ноември 2021 г. се увеличава с 27.8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 27 522.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.

През ноември 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 39.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 035.8 млн. лeвa. При вноса на стоки от трети страни през периода януари - ноември 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (63.8%) и "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (38.1%).

Най-голям спад се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (9.1%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2021 г. е отрицателно и е в размер на 6 928.3 млн. лева.

През ноември 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 231.4 млн. лева. През периода януари - ноември 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 61 992.4 млн. лв., което е с 23.3% повече в сравнение със същия период на 2020 година.

През ноември 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 6 196.1 млн. лв. и нараства с 26.3% спрямо същия месец на предходната година.

Русия или САЩ - коя от двете страни купува повече български стоки?

Русия или САЩ - коя от двете страни купува повече български стоки?

Едната страна допринася за най-отрицателното търговско салдо, а другата - за най-положителното