Не повече от 10 000 евро могат да се пренасят в брой през границите на ЕС, без да се декларират.

Според влизащите в сила нови правила на ЕС, по-големи суми ще трябва да се декларират в митническата декларация, като митниците имат право да поискат обяснение за причините да се пренасят в брой толкова пари.

Надвишаващите този лимит недекларирани средства ще бъдат конфискувани. Освен това митниците получават право да задържат хора, които регулярно пренасят големи суми пари.

Вчера представител на Еврокомисията съобщи, че новите правила касаят както гражданите на ЕС, така и гражданите на държави извън съюза.

Тези правила са част от програмата на ЕК за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Новите изисквания са валидни не само за всички видове валута, но и за пътническите чекове, акции, облигации и други конвертируеми ценни книжа.

Досега държавите от ЕС самостоятелно приемаха решения за контрола при движението на капитали, затова и сумите, подлежащи на деклариране, варираха от 7000 до 15 000 евро.

Разликите в националните законодателства даваха възможност за пране на пари, се казва в изявлението на Еврокомисията.

Тази година ЕК прие директива за унифициране пазара на банковите услуги, което би трябвало максимално да опрости банковите операции между страните от ЕС и да стимулира повсеместното използване на банкови карти, приемани на цялата територия на ЕС.