Третата по големина икономика в света прие закон, който ѝ позволява да привлече чуждестранни работници и по този начин да облекчи недостига на работна ръка.

Имиграцията отдавна не е нещо ново за страната, където много чуждестранни граждани са доволни от етническата хомогенност. Въпреки това застаряващото население налага да се смекчат критериите за допускане на работници от други държави в Япония.

Закон, който беше приет през декември, одобри две нови категории за виза, пише Световният икономически форум. Едната е за работници, които могат да останат за пет години в страната, но не могат да вземат семейството си или свои близки. Втората категория е за по-квалифицирани работници, като на тях е разрешено да доведат семействата си и да пребивават в държавата.

Не е ясно обаче колко точно чуждестранни граждани ще бъдат допускани и в кои сектори, както и какви умения са необходими, за да получат виза за работа кандидатите. Броят който все пак се обсъжда от властимащите, е 345 150 човека за виза до 5 години, като те първоначално са били 500 000 души.

Управляващите имат притеснения, че с навлизането на много чужденци в страната, това може да увеличи престъпността и да доведе до културни сблъсъци. Критиците твърдят, че е необходимо правителството да вземе мерки за дългосрочно пребиваващите чужденци.

Те не само трябва да запълнят работните места, но и да пращат данъци и да харчат парите си в Япония, така че да се интегрират. В противен случай, че това се превръща във вратичка да се експлоатира чуждестранна работна ръка.

Япония има около 1,28 милиона чуждестранни работници - повече от два пъти спрямо преди десет години, което прави около 2 процента от работната сила в страната. Около 260 000 от временно пребиваващите работници са от страни като Виетнам и Китай.