Селското стопанство е един от най-добре представящите се сектори в българската икономика в последно време, като за 5 години възвращаемостта от инвестиции в него след данъци е нараснала до почти 20%. Това показва анализ на УниКредит Булбанк.

Друго сериозно предимство на сектора е ниската финансова задлъжнялост, като се очаква кредитирането в него да продължи с изпреварващи темпове спрямо икономиката като цяло.

Перспективата пред селското стопанство в следващите десетилетия също е добра, като до 2030 година се очаква глобалното увеличение на храни да нарасне с повече от една трета.

Това ще постави България в добра позиция заради благоприятните климатични и географски условия.

"Българските производители са изправени пред значителни възможности и се очаква да спечелят много от прехода на сектора към ниши с по-висока добавена стойност - зеленчукопроизводството и животновъдството, производството на био и екологично чисти продукти", коментира главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов.

По думите на Милен Влаев, който е експерт в сегмент "Селско стопанство" зърнопроизводството ще остане доминиращо в българското земеделие.

"Голяма популярност добиват етерично маслените култури - особено лавандула и маточина, както и насажденията с овощни градини, расте и интересът към животновъдството", казва Влаев.