Зелената енергия ще привлече инвестиции в размер на около 11 трилиона долара през следващите десетилетия. Една от главните причини за това - разходите за възобновяеми енергийни източници ще продължават да спадат. Това показва анализът на BloombergNEF в своя годишен доклад New Energy Outlook.

Въпреки тази огромна сума в доклада се посочва, че темпът на изграждане на нови възобновяеми източници ще трябва да се увеличи допълнително, за да се ограничи глобалното затопляне до по-малко от 2 градуса по Целзий до края на настоящия век.

Прогнозираното увеличение на възобновяемите енергийни източници и технологиите на батериите ще доведат до 56% нарастване на вятърната и слънчевата енергия от глобалното електричество през 2050 година. Този марж ще достигне пиковите си стойности на вредни емисии през 2027 година, като след това те ще спадат с 0.7% годишно до 2050 година. А това в дългосрочен план до 2100 година би довело до затопляне с 3,3 градуса по Целзий - доста по-малко от 6% годишно намаляване на емисиите, необходимо за поддържане на затоплянето под 2 градуса и 10% намаление, необходимо за постигане на 1,5 градуса затопляне.

"Следващите десет години ще бъдат от решаващо значение за енергийния преход", коментира Джон Мур, изпълнителен директор на BNEF. Според него ускореното внедряване на вятъра и слънцето и по-бързото усвояване на електрическите превозни средства от потребителите са сред ключовите фактори през този период.

Как климатичните промени бъркат в джоба ни?

Как климатичните промени бъркат в джоба ни?

Вече плащаме за изменението на климата и тази цена само ще се повишава

Ето и някои от ключовите извода от тазгодишния доклад:

Газ

Единственото изкопаемо гориво, което ще увеличи своя дял от търсенето през следващите години, ще бъде газът. Това до голяма степен се дължи на използването му в тежката промишленост и за отопление на сгради. Основна причина за растежа на газа за затопляне на сградите е слабият икономически аргумент за използване на термопомпи. Докладът не вижда паритет на разходите с газовите котли до 2040 година. В САЩ изобилието от евтин газ ще забави енергийния преход, но възобновяемата енергия все пак ще изпревари горивото до 2041 година.

Нефт

Бъдещето на търсенето на петрол ще се формира от приемането на електрически превозни средства. Докладът предвижда, че потреблението на петрол ще достигне пик през 2035 година и след това постепенно ще намалява.

Междувременно жаждата за петрол в автомобилния транспорт ще достигне връх през 2031 година. Спадът ще бъде ускорен от електромобилите, които ще достигнат ценови паритет с традиционните двигатели преди 2025 година.

До 2050 година около 65% от всички километри за пътнически превозни средства ще бъдат направени в електрически превозни средства. За сравнение - настоящият флот от електромобили изхвърля 1 милион барела петрол на ден.

Greenpeace: България трябва да се отърве от въглищата до 2030 година

Greenpeace: България трябва да се отърве от въглищата до 2030 година

Бъдещето на енергийната система трябва да включва гражданите като производители на електроенергия

Водород

Правителствата, енергийните компании и лобистите рекламират водорода като начин за декарбонизиране на огромни части от световната икономика.

Но възобновяемите източници скоро няма да са способни да произвеждат такова количество водород сами . За да може така нареченият зелен водород да осигури малко под една четвърт енергия през 2050 година, това ще изисква 38% повече мощност, отколкото се произвежда в момента в световен мащаб. Осъществяването на целия този водород с вятърни и слънчеви ферми ще изисква физическа територия с размерите на Индия.

Въздушен транспорт

Въздушното пътуване ще продължи да бъде един от най-трудните сектори за декарбонизация. Авиационните емисии са се увеличили с 80% от 1990 година и те ще се удвоят отново до 2050 година. Въздушния транспорт обаче е един от секторите, заедно с корабоплаването, които могат да се борят за електрифициране. Тежките самолети и кораби, които трябва да пътуват на дълги разстояния, ще изискват значително подобряване на батериите, за да ги направят търговски жизнеспособни за сектора.

Устойчивите алтернативи на горивата ще се нуждаят от повече държавна подкрепа, отколкото се очаква понастоящем, за да станат конкурентоспособни с изкопаемите горива през следващите десетилетия.

По колко ядрени централи трябва да се изграждат годишно, за да се постигнат климатичните цели?

По колко ядрени централи трябва да се изграждат годишно, за да се постигнат климатичните цели?

Ядрената енергетика трябва да бъде в сърцето на прехода към чиста енергия