Утре Европейският парламент ще гласува доклад, призоваващ за прекратяване на използването на палмово масло в биогоривата до 2020 година.

Резолюцията ще обхване и въпроса за възможностите за създаване на единна схема за сертифициране на палмовото масло, продавано на пазарите в ЕС, за да се удостовери, че производството не е причинило социални конфликти.

Докладът приканва Европейската комисия да засили мерките срещу обезлесяването, причинено от производството на палмово масло, и да спре употребата на съставката като компонент на биодизела.

Органичният продукт се използва все по-често в храните, козметиката и биогоривата. Но разрастването на плантациите има и екологична, и социална цена - унищожават се тропически гори, застрашават се животински видове и се пораждат социални конфликти.

Почти половината от производството за ЕС се използва за биогорива. Сред големите производители са Индонезия и Малайзия, но и други страни от Азия, Африка, Северна и Южна Америка.