Инвестиционните портфейли на държавните пенсионни фондове в САЩ потънаха средно със 7,9% през последните 12 месеца до 30 юни. Те записват най-лошата динамика след 2009 г. на фона на мащабен спад на финансовите пазари, пише MarketWatch, цитирайки данни от Wilshire Trust Universe Comparison Service.

Най-лошите резултати и основните загуби са настъпили през второто тримесечие на 2022 г., когато опасенията относно високата инфлация и отслабващия глобален икономически растеж се засилиха на световните пазари. Освен това спадът засегна както акциите, така и облигациите, които са основните инструменти за големите фондове.

За второто тримесечие на т.г. инвестиционната загуба на фондовете, управляващи пенсионните спестявания на служителите в публичния сектор, възлиза на 8,9% - това е най-лошият тримесечен резултат от началото на пандемията от коронавирус.

Загубите в публичните пенсионни фондове означават, че щатските и общинските правителства ще трябва да увеличат вноските си, за да покрият празнината и да изплащат пенсии. За да направят това, те ще трябва или да повишат данъците, или да намалят други разходи, отбелязва MarketWatch.

В същото време много фондове вече бяха губещи в дългосрочен план, поради което трябваше да изградят по-агресивни стратегии, с целева годишна възвръщаемост от около 7%. В резултат на това средният дял на дяловите инвестиции в акции сред държавните фондове достигна 57% в края на юни, показват данни на Wilshire.