Българите, живеещи в чужбина, са изпратили обратно към страната 1,176 млрд. евро през 2018 г., показват данни на Евростат, като около 80% от тази сума е дошла от хора, живеещи в рамките на Европейския съюз. Преминаването на психологическата граница от 1 млрд. евро се случва за пръв път в историята, показват още данните на европейската статистика, а на годишна база се отбелязва нарастване на изпратените суми от почти 25%.

Същевременно сумите, които са изпратени от страната към живеещи в чужбина, са значително по-малко и възлизат на едва 20 млн. евро, три четвърти от които са изпратени към страни извън Европейския съюз. Така общият баланс на паричните потоци е силно положителен за България и възлиза на 1,156 млрд. евро, което класира на пета позиция като нетен бенефициент от емигрантите си. В челната четворка са Португалия (3,071 млрд. евро), Румъния (2,714 млрд. евро), Полша (2,544 млрд. евро) и Хърватия (1,326 млрд. евро).

На дъното на подреждането не изненадващо се нареждат най-развитите икономики в Европейския съюз. На последна позиция е Франция с нетен "дефицит" от над 10,5 млрд. евро, а пред нея са Германия (5,149 млрд. евро), Великобритания (4,660 млрд. евро), Италия (4,514 млрд. евро) и Белгия (1,305 млрд. евро).

Европейците през миналата година са изпратили най-много средства към Азия, която формира 21% от дела на всички суми. След нея се подреждат Северна Африка (18%), други страни в Европа, които не са част от ЕС (16%) и Централна и Южна Африка (14%). Размерът на паричните потоци към страни, които не членуват в ЕС, е над 35 млрд. евро - с 3 млрд. евро повече от 2017 г.