Затишие днес и прогноза за възможна буря утре - така БНБ вижда банковия сектор в редовното си издание "Банките в България". В анализ от централната банка предупреждават за редица рискове както за кредитните институции, така и за домакинствата и фирмите с кредити.

Контекст: Написаното от управление "Банков надзор" дава представа за това кои са най-големите притеснения на централната банка, а и може да даде видимост на някои процеси и проблеми в сектора, които иначе рядко се коментират в конкретика. Повишението на основните лихвени проценти като антиинфлационна мярка се случва навсякъде, но при БНБ прекият ефект е по-слаб, защото търговските банки използват ОЛП само за формирането на наказателната лихва при забава. Затова и движението на лихвите по кредити и ипотеки се следи по-трудно и варира силно от банка до банка.

БНБ алармира за риск от нарастване на необслужваните кредити

БНБ алармира за риск от нарастване на необслужваните кредити

Ще се ускори ли повишаването на лихвите?

Детайли: Банковият сектор работи в условията на висока инфлация и значителна несигурност, предупреждават от БНБ. "Предвид колебанията на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите за доставки и очаквано забавяне на външното търсене способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки", пише още в анализа.

Изрично се подчертава ролята на "протичащия глобален процес на повишение на лихвените проценти, чието пренасяне върху лихвените нива в страната ще се ускори през следващите месеци".

БНБ с ново рязко повишение на основния лихвен процент

БНБ с ново рязко повишение на основния лихвен процент

От 1 март той става 2,17 на сто

От друга страна: В същото време, от БНБ подчертават, че банките са ликвидни и добре капитализирани. " Краткосрочните рискове в икономическата среда бяха смекчени от наблюдаваното отслабване на затрудненията във веригите за доставки, както и от динамиката на енергийните цени на международните пазари, които се понижиха спрямо нивата, достигнати в предходните месеци", признават от БНБ.

Подготовката за Еврозоната вдига сериозно разходите на БНБ

Подготовката за Еврозоната вдига сериозно разходите на БНБ

Тази година Централната банка се готви да пусне 50 милиона броя нови петдесетолевки

Те обаче предупреждават, че " продължителните периоди на висок кредитен растеж създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и акумулиране на кредитен риск в баланса на банковата система".

Затова и призивът към банките е "да управляват ликвидността си в съответствие с високата степен на несигурност и вероятността от изменения в обема и структурата на депозитите, породени от неблагоприятни промени във финансовото състояние на предприятията и домакинствата"