От началото на 2019 година управителят на Българската народна банка (БНБ) и подуправителите на финансовата институция ще вземат по-високи заплати.

Възнаграждението на гуверньора Димитър Радев ще бъде в размер на 16 849 лева при такова от 15 368 лева за последните 3 години. Това е увеличение с 1481 лева.

Подуправителите Нина Стоянова, Калин Христов и Димитър Костов от своя страна ще получават по 14 442 лева при ниво на възнагражденията от 13 173 лева за предходната година или с 1269 лева повече. Това показват промените, приети с бюджета на БНБ за настоящата година.

"По отношение на възнагражденията на членовете на Управителния съвет проведеното проучване на нивата на възнаграждения в банките към 1 юли 2018 г. показва изоставане на средните общи месечни възнаграждения на членовете на Управителния съвет на БНБ в сравнение с възнагражденията на ръководителите в банките с 9,63%", се посочва като мотив за увеличението на възнагражденията в официалния документ, представен на Народното събрание.

Общо разходите възнаграждения за членовете на УС се увеличават с 0,4% в сравнение с предходната година.

В бюджета е заложено увеличение с 9% на заплатите на служителите на БНБ. Така през 2019 година заетите в групата "ръководен персонал" ще получават 5244 лева, специалистите - 2380 лева, а поддържащият персонал - 1302 лева.

"Предвижданото увеличение на заплатите на служителите целѝ осигуряване на конкурентоспособност на пазара на труда с цел наемане и задържане на необходимия за изпълнението на функциите на банката висококвалифициран персонал от банкови специалисти. Взето е предвид и предвиденото увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%, спрямо който банката следва да предлага не по-лоши условия на заплащане на труда с оглед поддържане на необходимите специалисти", се посочва в бюджета.

От документа става ясно още, че разходите за персонала за настоящата година са в общ размер на 32,496 милиона лева, като това е с 2,933 милиона лева или 9,9% спрямо отделените за това средства през 2018 година. Тази сума се равнява на 28,8 на сто от общите разходи на централната банка.

БНБ гласува сама бюджета си, включително какви възнаграждения ще получават служителите и ръководството й. В документа е посочено, че средствата в него са финансирани "изцяло със собствени ресурси".

Ето какви са заплатите в БНБ - от ръководството до поддържащия персонал

Ето какви са заплатите в БНБ - от ръководството до поддържащия персонал

Съдът повдигна завесата