Дефицит от 11.6 млрд. лв., или 6.6% от БВП и нужда от близо 16 млрд. лева през 2023 година. Това предвижда базовият сценарий на Бюджет 2023, който представи служебният финансов министър Росица Велкова. Сметките сочат, че това означава влошаване спрямо актуализирания бюджет за 2022 в размер на 5.3 млрд. лева.

За сравнение пенсиите, които заемат най-голям дял от разходите в структурата на общите разходи в бюджета на ДОО за тази година струват на държавата 11.08 млрд. лева и то само до септември 2022 г.

Министърът направи и кратък отчет на изпълнението на бюджета за 2022 г. - КФП за септември е на излишък от 989 млн. лв., но дефицитите обикновено се оформят в последните два месеца на годината, затова "очакваме годината да приключи на дефицит, който е близък до гласувания", каза министърът.

Ситуацията с държавния дълг продължава да се влошава

Сривът на държавния дълг продължава

Облигациите с падеж след 3 години и 10 месеца вече гонят доходност от 4.5%

От актуализираните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес е видно, че бюджетният дефицит се влошава рязко от началото на пандемията, оттогава държавата трупа и още по-големи заеми.

Снимка 591948

Източник: МФ

За цялата 2021 г. дупката в хазната е била 5.414 млрд. лева или 3.9% от БВП. Дефицитът в подсектор "Централно управление" за изминалата година е в размер на 6.359 млрд. лв., или 4.6% от БВП. Същевременно подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 136 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е отчел излишък от 810 млн. лева.

Дългът на България за 2021 г. е в размер на 33.268 млрд. лв., което представлява 23.9% от БВП.

Снимка 591949

Източник: МФ

За последно бюджетът на България излезе на "плюс" през 2019 г., когато беше отчетен излишък от 2.566 млрд. лева или 2.1% от БВП. Тогава държавният дълг беше с близо 10 млрд. лв. по-малък спрямо края на 2021 г. или 24.078 млрд. лева. 

Кризата "връхлита" и държавния дълг на страната ни

Кризата "връхлита" и държавния дълг на страната ни

Пласирането на ДЦК става все по-трудно, независимо от нарастващата им доходност