Един от задължителните за всички родени след 1960-а универсален пенсионен фонд е излязъл на отрицателна доходност за последните две години. Става дума за "Алианц България", чийто резултат за периода е -0.09%. Това се вижда от най-новите публикувани данни на Комисията за финансов надзор.

От КФН пресмятат, че среднопретеглената доходност при задължителните универсални фондове за периода 30.12.2016 - 31.12.2018 е 0.96%, което показва общо забавяне за всичките 9 фонда в сравнение с три месеца по-рано. Но за първи път от много време насам доходността на пенсионен фонд попада на отрицателна територия.

На другия полюс с най-висока доходност са фондовете на "Бъдеще" и "Съгласие" - съответно с 2.26% и 2.23% за 2017-2018 година.

При професионалните фондове, в които попадат работещите първа и втора категория труд, ситуацията с двугодишната доходност е сходна. Тук последният е с отрицателна доходност от -0.23%, а водачите - "Съгласие" и "ЦКБ-Сила" съответно с 2.60% и 2.51%.

Единствено при доброволните пенсионни фондове няма отрицателна доходност, но при тях традиционно резултатите са по-високи заради по-свободния режим при инвестиране на средствата от гледна точка на законодателството. Тук с най-нисък резултат отново е фондът на "Алианц България" със символичните 0.01%. Водещи са "Съгласие" и "ЦКБ-Сила" с 4.52% и 3.64%.