Въвеждането на отрицателна лихва по свръхрезервите в Българската народна банка ще има психологически ефект за банките, заяви в ефира на БНР банковият експерт и бивш вицепремиер Даниела Бобева.

Според нейното мнение, свръхрезервите в банковата система са около 7 млрд. лева, а банките трябва да бъдат провокирани да кредитират повече. 

Даниела Бобева смята също, че високата ликвидност може да направи банките непредпазливи в избора на проекти, които да кредитират. Свитото кредитиране обаче, според нея, е по-опасно за системата:

„Това е една крачка в посока да се насърчат търговските банки да не държат прекомерно много резерви в БНБ. Ефектът е по-скоро психологически, не толкова върху политиката на отделните банки. Ние сме в една нисколихвена среда по депозитите - навсякъде, не само в България. Алтернативите за банките, ако те не държат свръхрезерви в БНБ, са много ограничени. Ако изобщо има някакъв ефект, от това разбира се ще спечели правителството, тъй като една от алтернативите е насочването на тези ресурси към държавните ценни книжа.”

По думите на Даниела Бобева това също носи някои рискове, защото в портфейлите на банките има натрупани доста държавни ценни книжа, което крие в себе си риск за дебалансиране на портфейлите.