Данните на БНБ показват, че за една седмица - от 18 март до 25 март фискалния резерв на правителството се е свил с близо 2.54 млрд. лева - от около 9.03 млрд. лева на близо 6.49 млрд. лева. Причината за този срив безспорно са плащанията по външния дълг на страната през този период. Както съобщи Министерството на финансите за погасяване на падежиращите седемгодишни еврооблигации по лихви и главници са платени 1.275 млрд. евро и още 46.95 млн. евро по лихвите на еврооблигациите - седем и двадесет годишни , емитирани през 2016 година.

От данните за фискалния резерв си личи, че този разход по обслужването на дълга не е покрит нито от двете левови емисии за по 500 млн. лева пласирани преди погашенията, нито от приходите от 1 млрд. лева, които държавата планираше да получи от връщането на заема, който тя бе предоставила на НЕК.

При липсата на текуща информация за приходите и разходите на хазната се създава впечатление, че бюджета е направил през мартенския период доста сериозни разходи и/или независимо от инфлацията приходите му не вървят така като е планирано. По-голяма яснота по темата ще има вероятно ще има когато Министерството на финансите публикува резултатите за изпълнението на Държавния бюджет и на Консолидираната фискална програма за март месец.

Нивото на фискалния резерв показва платежоспособната устойчивост на държавата и е притеснително, че той се срива до ниво, на което не сме били свидетели близо една година. При това след като за този период бяха пуснати емисии нов дълг от близо 3.5 млрд. лева. Ще припомним, че сегашното правителство пое властта в средата на декември 2021-а при фискален резерв от 10.41 млрд. лева (към 17 декември 2021-а по данни на БНБ). От тогава до сега са пуснати две облигационни емисии нов дълг за общо 1 млрд. лева.

Като вземете предвид тези суми, както и плащанията по падежиращ дълг (външен и вътрешен) и плащания по текущи лихви за този период - близо 3.5 млрд. лева, ще видим че някъде около 1.5 млрд. лева за този период са изтекли в разрив между приходите и разходите на хазната. И това при положение, че за първите дава месеца, според Министерството на финансите, Консолидирания бюджет е на излишък от 697 млн. лева. Веднага ще се намерят хора които да кажат, че в края на 2021-а сме имали дефицит от 3.91 млрд. лева. Това е така. Но 2.8 млрд. лева от този дефицит са прехвърлени средства по чужди сметки за плащания, с които правителството покрива разходи през първите три месеца на тази година, без да отчита парите от тези сметки като бюджетен разход. И това не отрече самият финансов министър Асен Василев.

Освен това в края на 2021-а годината фискалният резерв бе 9.14 млрд. лева - с други думи отчетеното намаление на резерва бе над два пъти по-малко от направения бюджетен трансфер и над три пъти по малко от отчетения дефицит. И отново трябва да се припомни, че за периода от началото на 2022-а до края на март бяха пласирани две нови емисии с общ номинал 1 млрд. лева.