Международната рейтингова агенция Fitch потвърди дългосрочните кредитни рейтинги в национална и чуждестранна валута на Германия на най-високата степен "AAA". При прогнозата остава "стабилна". 

Рейтингите на ниво "ААА" отразяват диверсификацията и високата степен на рентабилност на германската икономика, силните институции и надеждното управление на държавния дълг, се отбелязва в съобщението на агенцията.

Държавният дълг на Германия превишава нивото, необходимо за рейтинга

"ААА": през 2017 г. той е представлявал 64,1% от БВП вместо 41,2%%. Но Fitch от предполагат, че има устойчива тенденция за понижение на този показател.

От агенцията посочват, че в управляващата страната коалиция има някои проблеми, но Fitch очаква цялостната макроикономическа политика да не бъде нарушена.

Fitch прогнозира ръст от 2,3%на германския БВП през 2018 г.. Агенцията отбелязва, че преразглеждане на кредитния рейтинг на страната засега не се предвижда. Но ако държавният дълг продължава да расте, това може да се промени.

В света останаха все по-малко страни, получили максимални оценки от международните кредитни агенции. Рейтинг "ААА" със "стабилна" прогноза имат Австралия, Канада, Германия, Норвегия, Швеция и Швейцария. Аналогична оценка даде Fitch за икономиката на Европейския съюз като цяло.

Малко по-ниско експертите оценяват САЩ - те имат оценка "ААА", но с негативна прогноза.