Втори октомври може да се окаже ключова дата за годината за инвестиционните дружества у нас. Причината: Четвъртото най-голямо управляващо дружество на пазара и най-голямото сред небанковите - "Конкорд Асет Мениджмънт" АД, планира увеличение на капитала на един от фондовете си с до 47 милиона лева. А този ход може да го изстреля сред топ 3 на пазара.

Миналата седмица Комисията за финансов надзор (КФН) издаде разрешение за увеличение на капитала на Националния договорен фонд от затворен тип "Конкорд Фонд - 7 Саут-Ийст Юръп" с до 3,868 милиона дяла с право на глас.

Решението за увеличението на капитала на фонда, управляван от "Конкорд Асет Мениджмънт", бе взето от съвета на директорите на управляващото дружество в края на юни т.г.

Номиналната стойност на един дял ще бъде 10 лв, а емисионната - 12,20 лв. Последната е изчислена съобразно нетната стойност на активите на един дял от фонда на датата преди приемане на решение за увеличение на капитала.

"Увеличението на капитала на националния договорен фонд идва в правилния момент, когато пазарите и компаниите са усетили натиска на извънредната ситуация, в която работим. Фондът е с изключително гъвкава инвестиционна политика и широки инвестиционни ограничения, което му дава възможност да избере стратегически добри компании с висок потенциал за растеж, в които да инвестира на ниски нива. Привличането на нови средства и инвеститори предоставя допълнителна диверсификация на портфейла. Предварителното ни проучване показа висок инвеститорски интерес, което ни даде необходимата увереност да потърсим тези средства от пазара. Надяваме се увеличението на капитала да има успех", коментира пред Money.bg Наталия Петрова, изпълнителен директор на "Конкорд Асет Мениджмънт".

Какво предлагат новите фондове на "Конкорд Асет Мениджмънт"?

Какво предлагат новите фондове на "Конкорд Асет Мениджмънт"?

Наталия Петрова, изпълнителен директор на УД "Конкорд Асет Мениджмънт", пред money.bg

Капиталът на фонда ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и заплатени поне 3 000 000 дяла, представляващи 36 600 000 лв. При записани и платени всички дялове, той ще бъде увеличен с допълнителни 47 189 600 лв. спрямо досегашните 9 670 000 лв.

Право да участват в увеличението на капитала ще имат лица, придобили дялове от фонда най-късно пет работни дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане, а именно към 02.10.2020 г. Увеличението ще бъде осъществено чрез издаването на права, като срещу всеки съществуващ дял от капитала се издава едно право. Срещу всяко право притежателят може да запише четири нови дяла.

Ако успее да увеличи капитала си с максимално предвиденото в проспекта, активите на дружеството ще мине 175 милиона лева, което ще го превърне в едно от трите най-големи в България, показва справка в статистиката към този момент.

Фондът "Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп", регистриран на Българската фондова борса, е основан през 2016 година, като нетната стойност на активите под негово управление към 31 август възлиза на 11 милиона лева. Почти 82% от тях са инвестирани в акции.

"Конкорд Асет Мениджмънт" е най-голямото небанково управляващо дружество в България, като към момента то управлява нетни активи в размер на над 128 милиона лева. През 2018 и 2019 година дружество бе сред най-бързо растящите на пазара у нас по размер на управляваните активи с ръстове съответно от 26% и 28%. Наскоро то беше отличено като "Управляващо дружество на България" и "Най-бързо растящо управляващо дружество на България" за 2020 година.

Проспектът за увеличение на капитала на НДФ "Конкорд Фонд - 7 Саут-Ийст Юръп" е достъпен на страницата на управляващото дружеството.

*Материалът е с информативен характер и не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.