2007 г. ще бъде годината на кредитирането на зелено за сделки с недвижимо имущество, каза на пресконференция днес изпълнителният директор на "Кредит Център" Тихомир Тошев.

Той сподели, че над 70% от сделките с имоти стават чрез кредити, като се очаква този процент да нарасне през тази година. Това е така поради все повече нарастващите кредити, които банките отпускат за финансиране на покупката на жилище.

Вече почти всички банки финансират по 80% от стойността на недвижимото имущество, като вече се забелязват и плахи опити на български банки, които да кредитират и до 90% от общата стойност на имотите, казаха от „Кредит център".

Все още кредитирането на зелено в страната е на много ниско ниво - под 5% от всички теглени кредити за недвижими имоти.

Това обаче се очаква да се промени, като този процент ще нарасне значително през тази и следващата година, допълни още Тошев.

Положително в тази насока ще окаже отпадането на таксата за предсрочно погасяване на кредити, която се очаква повечето банки да премахнат, каза Тошев. Към момента само четири банки у нас са въвели подобно предварително погасяване на кредити, което се осъществява без плащането на такса (3-5% от стойността на кредита). Тези банки са трите банки от Уникредит Булбанк и ТБ Алианц.