От началото на октомври методологията за изчисляване на лихвата на Европейската централна банка по обърнайт депозитите - EONIA, ще бъде преструктурирана и ще се формира на базата на краткосрочен лихвен индекс в евро Euro Short term rate (€ STR) плюс надбавка от 8.5 базисни точки. € STR ще отразява среднодневната цена на ЕЦБ формирана от покупко-продажбите на овърнайт-депозити.

Според ЕЦБ, преходът от EONIA към € STR ще окаже влияние върху голям брой финансови продукти и процеси. Затова още преди няколко месеца ЕЦБ призова участниците на пазара да се подготвят за тази промяна. Преминаването от EONIA на € STR ще засегне много дългосрочни договори и споразумения и по тази причина ЕЦБ предвижда период от две години, в които двата индекса ще действат паралелно.

До 3 януари 2022-а всички участници на финансовите пазари ще трябва окончателно да са преминали на работа с € STR, защото след тази дата EONIA ще прекрати своето съществуване.