В настоящата икономическа ситуация анализаторите използват различни данни, за да обрисуват най-добре това какво се случва при развитието на коронакризата. И много от тези данни идват под формата на огромни числа, които е трудно да си представим.

Така например бюджетният дефицит на САЩ се очаква да стигне 3,8 трилиона долара и това е двойно повече от размера му по време на предишната криза - през 2009 година дефицитът е в рамките на 1,41 трилиона долара.

От онлайн платформата Visual Capitalist се опитват да помогнат за по-лесното разбиране на тези големи числа, като представят в своя инфографика парите, както и други активи в света по размер. За целта те използват данни от разнообразни източници. Ето и какво показват те:

 • Сребро: $44 милиарда

Според данните на World Silver Survey към 2019 година добитото сребро в света се изчислява на 43,9 милиарда долара при спот цена от 17,20 долара.

 • Криптовалути: $244 милиарда

Общата стойност на всички криптовалути в света е 244 милиарда долара, като bitcoin допринася за две трети от тази стойност.

 • Глобални разходи за отбрана: $1,782 трилиона

От тях 36% са разходите на САЩ, а 14% са тези на Китай.

 • Федерален дефицит на САЩ (прогноза за 2020 година): $3,800 трилиона

Инжектираните в американската икономика средства заради пандемията ще увеличат дефицита до 3,8 трилиона долара или до 18,7% от БВП на най-голямата икономика в света.

 • Монети и банкноти: $6,662 трилиона

Физическите пари в света се изчисляват на над 6,6 трилиона долара.

 • Милиардери: $8 трилиона

В света живеят 2095 милиардера, които управляват активи за общо 8 трилиона долара.

 • Злато: $10,891 трилиона

Общите резерви от добито злато в света се изчисляват на 197 575 тона. При цена от 1715 долара за тройунция те се изчисляват на почти 10,9 трилиона долара.

 • Топ 500 на най-големите компании в САЩ: $22,600 трилиона

Това е тяхната обща пазарна капитализация, като 5% от нея се пада на петте най-големи от тях - Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Facebook.

 • Фондов пазар: $89,475 трилиона

От тази сума с най-голям дял или с 31,5% е Нюйоркската борса. С такъв от 14,5% е Nasdaq.

 • Тесни пари: $35,183 трилиона

В тази група влиза валутата, както и разплащателните сметки. Общото между тях е, че това са активи с висока ликвидност, които бързо могат да бъдат обменени срещу пари в брой.

 • Широки пари: $95,698 трилиона

Те обхващат парите в обръщение, безсрочните влогове, квази парите и депозитите в банките.

 • Световен дълг: $252,600 трилиона

Той включва задълженията на правителствата, на частния сектор, както и на домакинствата. Общо неговата сума се равнява на 322% от глобалния БВП.

 • Недвижими имоти: $280,600 трилиона

На толкова се изчислявано недвижимото имущество в света, като 22% от тези активи като стойност се намират в Северна Америка, въпреки че там живее едва 6% от световното население. Също толкова е и делът на това в Европа.

 • Световно богатство: $360,603 трилиона

31,8% от тази сума е концентрирана в ръцете на хора, живеещи в Северна Америка, а 25,2% - на тези в Европа.

 • Деривати: $1 квадрилион

От Visual Capitalist използват различни източници за установяването на тяхната стойност. Най-общо казано дериватите са инструменти, чиято стойност се определя на база на стойността на даден актив - предимно финансов. Сред видовете дериватни инструменти са фючърсни договори, форуърдни договори, суапове, опции и други.

Снимка 481394

Източник: Visual Capitalist