През 2008 г. лицата, които са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионни осигуряване са с 9.4% по-малко от тези през 2007 г., а размерът на прехвърлените средства намалява с 1.16% показва статистиката на Комисията за финансов надзор.

Общо 84 748 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 58.107 млн. лв.

За четвъртото тримесечие 23 190 осигурени лица от подалите заявления, като общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие на 2008 г. е 14.866 млн. лв, показва още статистката.

За изминалата година във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 99 972 лица, от които 85 872 лица в универсалните пенсионни фондове и 14 100 лица в професионалните.

Служебно разпределените лица през 2008 г. в универсалните пенсионни фондове съставляват 52.21% от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени), а в професионалните - 70.91%