Председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл твърди, че централната банка не надува балони, няма заплаха от инфлация и политиката ѝ на лесни пари ще продължи години наред. Той звучи като все по-голям гълъб с всяко следващо свое изказване.

"Смятам, че причината да го е прави е, че икономиката на САЩ се нуждае от изкуствено дишане след всяко негово изказване, тъй като единственото, което я поддържа жива, е Федералният резерв", каза Шиф в скорошно интервю. "Причината за това е, че тя е измислена икономика, не е реална. Федералният резерв печата пари, докато се преструва, че това не се отразява върху лихвения процент и цените на активите и твърди, че пазарите даже не се нуждаят от помощта му."

По време на изслушване пред Конгреса Пауъл даже изтъкна, че програмите за изкупуване на държавни облигации нямат въздействие върху лихвените проценти. Той смята, че за ценните книжа има голямо търсене, ако Федералният резерв не се намесваше на пазара, въпреки че в момента централната банка притежава рекордно количество правителствен дълг.

"Ако това наистина беше вярно и действията на централната банка не се отразяваха на пазарите, тогава защо тя продължава да изкупува тези облигации изобщо?", пиша Шиф. "Истината е, че единственото, което стои между нас и пълния икономически срив е Федералният резерв. Но единственото, което стои между централната банка и срива е стойността на долара."

Същевременно централната банка продължава да поставя рекорди по показателя парично предлагане. Според Пауъл това също няма значение, като той твърди, че вече няма връзка между предлагането на долари и стойността на същите долари.

"Е, законите на търсенето и предлагането все още важат", смята Шиф. "Ако Пауъл продължава да печата долари, в крайна сметка няма да има търсене за тях и стойността им ще се срине. Тогава ще настъпи ендгеймът."