Въпреки че първоначалната прогноза за бюджета на Австралия беше той да постигне излишък от 5 млрд. австралийски долара, а икономиката на страната да нарасне с 2,5%, колкото и през миналата година, мерките на правителството срещу коронавируса успяха да ги торпилират, става ясно от последните данни за приключилата на 20 юни фискална 2019-2020 г.

Всъщност през нея бюджетът не само не е на излишък, а регистриран един от най-високите дефицити в историята на страната. В абсолютна стойност той възлиза на 86 млрд. австралийски долара (61,2 млрд. щатски долара) или 6,2% от БВП, като до момента единствените случаи, в които разходите са били превишавани по-тежко, са някои години от Втората световна война.

За първи път в историята: Дългът на света надхвърля размера на глобалната икономика

За първи път в историята: Дългът на света надхвърля размера на глобалната икономика

Международният валутен фонд намали драстично прогнозата си за растежа на БВП

Прогнозата обаче не е много розова. През фискалната 2020-2021 г., която вече започна, дефицитът ще се увеличи още по-грандиозно. Разчетите на местното финансово министерство посочват, че той ще достигне 185 млрд. австралийски долара, което, в комбинация със свиващата се с 3,75% икономика според очакванията със сигурност ще постигне нов рекорд на индикатора.

Графика 1: Дълг към БВП на Австралия

Причината за нарастването на дефицита са разбира се разходите на властите срещу кризата, в която стопанството вече се намира. Правителството на либерала Скот Морисън въведе мерки на стойност 290 млрд. австралийски долара (206,5 млрд. щатски долара), които се равняват на почти 15% от БВП на страната.

Освен, че няма да се справят с безработицата, която към края на юни възлиза на 7,4%, но се очаква да нарасне до 9% до края на настоящата фискална година, разточителните мерки за плащане на останалите без работа служители увеличиха значително и правителствените дългове на Австралия.

Графика 2: Безработица в Астралия

Към края на юни нетният публичен дълг възлизаше на 488 млрд. австралийски долара, но до края на настоящата фискална година се очаква да нарасне до 677 млрд. австралийски долара. Както посочват и от финансовото министерство, съотношението дълг към БВП не е толкова плашещо - нетният дълг, който е двойно по-нисък от брутния, възлиза на 45% от БВП за последната година. Но темпът на покачване на публичните задължения е драматичен - само в рамките на една година те ще се изстрелят с почти 39%.

Естествено, за да се постигне това, финансовият министър Джош Фрайденберг посочи, че за да се постигне това, той ще трябва да увеличи тавана на дълга. Очакванията са, че изплащането на разюзданите политики на властите ще отнеме десетилетия, но самият Фрайденберг не се ангажира с конкретен времеви хоризонт, освен "известен брой години".

Икономист: Правителството и централните банки подпомагат стагфлацията

Икономист: Правителството и централните банки подпомагат стагфлацията

Ценовият механизъм в икономиката трябва да бъде оставен да работи, смята Майкъл Хофман

"Организираме дебат за това, тъй като искаме икономиката да расте", каза той. "Това, което мога да ви кажа е, че ще направим всичко, за да върнем хората на работа и в крайна сметка икономиката да нарасне."