През 2022 г. се наблюдава рязко увеличение на покупките на злато за попълване на златно-валутните резерви от страна на централните банки в света. Това става ясно от публикувания обзор от Световния съвет по златото (WGC), за световния пазар на злато през миналата година, пише в анализ на финансовия портал Investing.com.

Покупките в света през 2022 г. са се увеличили с 2,5 пъти до общо 1135,7 тона злато, при 450,1 тона през 2021 година. При това се наблюдава значително увеличение на покупките през втората половина на годината спрямо първата. По-конкретно, през 1-вото тримесечие на 2022 г. централните банки в света са купили 88,5 тона злато, през 2-то тримесечие - 185 тона, през 3-то тримесечие - 445,1 тона, а през 4-то тримесечие - 417,1 тона злато.

Покупките през миналата година на злато от централните банки за резерви, са най-високите от 1967 г. насам. Сред основните причини за това, WGC изтъква геополитическата несигурност и високата инфлация. Освен това, големите покупки са направени основно от банки от развиващите се страни, включително Турция и Китай.

Защо по време на криза е удачно да се инвестира в злато

Защо по време на криза е удачно да се инвестира в злато

Златото е дългосрочна инвестиция

Народната банка на Китай възобнови закупуването на злато в резервите си през 2022 г., за първи път от септември 2019 г. През ноември и декември миналата година, към резервите бяха добавени 62 тона от благородния метал, а количеството злато в резервите надхвърли 2000 тона.

Централната банка на Турция обяви най-голямата покупка през 2022 г. - количеството злато в резервите й се увеличи от 148 тона на 542 тона, само за година.

Банките от Близкия Изток като цяло бяха активни купувачи на злато през миналата година, като Bank of Egypt купи 47 тона, Bank of Qatar - 35 тона, Bank of Iraca - 34 тона, Bank of the United Arab Emirates - 25 тона и Bank of Oman - 2 тона.

Централна Азия също остава активен купувач на злато. Банката на Узбекистан увеличи резервите си с 34 тона, Банката на Киргизстан - с 6 тона, Банката на Таджикистан - с 4 тона.

Резервната банка (Централната банка) на Индия закупи 33 тона метал като резерви, което е по-малко от 2021 г. и може да бъде свързано с активните валутни интервенции в подкрепа на рупията. Също така, добавиха злато към резервите си централните банки на: Еквадор (3 тона), Чехия (1 тон), Сърбия (1 тон), Ирландия (1 тон).

Националната банка на Казахстан стана най-големият продавач на злато през 2022 г., намалявайки златните и валутните си резерви с 51 тона от метала, до 352 тона (58% от общите резерви). Банката на Казахстан също така обяви, че възнамерява да увеличи продажбите на злато през 2023 г., което може да е отговор на увеличеното производство на злато в страната.

Bundesbank (централната банка на Германия) продаде 4 тона злато през 2022 г., като част от програма за сечене на монети. Също така, малки количества злато продадоха и централните банки на: Шри Ланка, Полша, Филипините, Монголия, Босна и Херцеговина, Камбоджа и Бутан.

Световния съвет по златото обаче отбелязва, че има голям брой финансови операции на централни банки, които досега не са регистрирани официално, поради което е възможно посочените данни да бъдат коригирани.

Достигна ли светът предела при добива на злато? До кога ще стигнат запасите в находищата?

Достигна ли светът предела при добива на злато? До кога ще стигнат запасите в находищата?

Най-големите находища на злато се намират в пустинята Невада в САЩ

Активното попълване на златните резерви на централните банки показва дълбочината на настоящата световна криза. Стабилността на цените на златото през 2022 г. отново потвърди стабилността на този актив, устойчивата възвръщаемост при турбулентни времена и важната му роля като дългосрочно средства за спестяване.

WGC не вижда основателни причини централните банки в света да променят (много) отношението си към златото през 2023 г. Те ще поддържат положително нетно съоотношение към закупуването на благородния метал в резервите си и ще останат нетни купувачи, макар че е възможно покупките като цяло през тази година да не са толкова големи като през предходната.

Активните покупки от страна на централните банки станаха основен двигател на ръста цените на златото в световен мащаб през втората половина на 2022 г. Не случайно, от края на октомври 2022 г. до средата на януари 2023 г., цените на златото на международните пазари, се покачиха от $1643 за тройунция до $1928 за тройунция.

Кога златото ще замени долара като „тихо пристанище“ при криза

Кога златото ще замени долара като „тихо пристанище“ при криза

Мнението на Джим Роджърс, финансист и инвеститор от световна величина