Разходите за пенсии за първите девет месеца на годината достигат 11 млрд. лева., съобщиха от Националният осигурителен институт (НОИ). За година размерът им се увеличава с 1.4 млрд. лв. или с 14,5 на сто.

За изплащане на станалите популярни като "ковид добавки" суми от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 742,2 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г.

В "окото" на политическата буря. Ще бъдат ли увеличени на два пъти пенсиите и с колко?

В "окото" на политическата буря. Ще бъдат ли увеличени на два пъти пенсиите и с колко?

Финансовият министър очаква в пленарна зала "депутатите да проявят разум"

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,9 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г.

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми - за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101,5 млн. лв., дължими за периода от януари до юни 2022 г. За изплащане на т.нар. "великденска добавка" от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143,2 млн. лв.

Ето какви пенсии получават германците и защо в Източна Германия те са с около €200 по-ниски отколкото в западната част на страната

Ето какви пенсии получават германците и защо в Източна Германия те са с около €200 по-ниски отколкото в западната част на страната

През 2021 г. пенсиите продължават да растат на изток и на запад, но разликите почти не намаляват

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 септември 2022 г. са в размер на 1.5 млрд. лв. Отчетените разходи за деветте месеца на годината са с 51,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.