Три банки в ЕС не покриват задължителните капиталови изисквания. Това показват резултатите от последните стрес тестове, проведени от Европейския банков орган (ЕБО). От надзора не разкриват кои банки са се провалили на тестовете.

През най-тежката досега проверка на ЕБО са преминали общо 70 банки, което с 20 повече спрямо 2021 година. По-голямата част от финансовите институции (57) са банки от еврозоната, чиито тестове са под прекия контрол на Европейската централна банка. 

Въпреки че не поставят оценки на издържали или "скъсани" на изпитите, банковият надзор използва резултатите, за да оцени дали банките трябва да заделят допълнителен капитал към задължителния си базов буфер (TSCR). 

ЕЦБ включва климатичните рискове в стрес тестовете през следващата година

ЕЦБ включва климатичните рискове в стрес тестовете през следващата година

Българските банки и техните длъжници трябва да се готвят за бъдещи нови регулации, свързани със зеления бизнес и климатичните промени

Резултатите от стрес теста за целия ЕС през 2023 г.

показват, че европейските банки остават устойчиви при неблагоприятен сценарий, който съчетава тежка рецесия в ЕС и световна рецесия, повишаващи се лихвени проценти и по-високи кредитни спредове.

По-високите печалби и по-доброто качество на активите в началото на 2023 г. помагат за умереното изчерпване на капитала при неблагоприятния сценарий, отбелязват от ЕБО. От резултатите става още ясно, че 496 млрд. евро ще бъдат заличени от буферите на банките при най-негативния сценарий.

"Въпреки общите загуби от 496 милиарда евро, банките в ЕС остават достатъчно капитализирани, за да продължат да подкрепят икономиката и във времена на сериозен стрес. Високото текущо ниво на макроикономическа несигурност обаче показва колко е важно да останем бдителни и че както надзорните органи, така и банките трябва да бъдат подготвени за възможно влошаване на икономическите условия", пишат още от банковия надзорен орган.

Стрес тестът на българските банки започва скоро

Стрес тестът на българските банки започва скоро

Какви са рисковете през сектора през 2019 г. според Димитър Радев?

Междувременно стана ясно, че през 2023 г. ЕЦБ е разгледала 57 от най-големите банки в еврозоната като част от стрес теста за целия ЕС, координиран от ЕБО. Успоредно с това ЕЦБ проведе собствен стрес тест за още 41 средно големи банки под нейния пряк надзор, които не са включени в извадката за ръководения от ЕБО стрес тест. Банките, обхванати от стрес теста, имат съвкупен дял от 80% от банковия сектор в еврозоната.