Жилищните заеми на осемте най-големи по активи банки в България са се увеличили с близо 237 милиона лева през третото тримесечие на годината или това представлява 2,31% от общо кредитите в този сегмент. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) към края на септември 2018 година.

Най-голямо увеличение като процент отчита Централна кооперативна банка (ЦКБ), като при нея ръстът на жилищните заеми достига 7,97% в сравнение с второто тримесечие на годината. В стойностно изражение това показва увеличение на тези кредити с над 25 милиона лева до общо 338 милиона лева. 

Една от причините затова може да бъде търсена в ниските лихви, които банката предлага. Справка в сайта Moitepari.bg показва, че към момента офертите й са най-евтини на пазара и започват от 2.8% при средна лихва по данни на БНБ от 3.33%.

БНБ: Заемите на българите растат по-бързо от депозитите

БНБ: Заемите на българите растат по-бързо от депозитите

Парите на домакинствата в банките доближават 50 млрд. лева

Значително увеличение през третото тримесечие отчита и Първа инвестиционна банка - от 5,63% или 36 милиона лева при обща стойност от 683 милиона лева.

Изменение в проценти

Изменение в проценти

Като стойност на новите заеми на първо място е Банка ДСК, следвана от "УниКредит Булбанк". При първата те се равняват на над 53 милиона лева, а увеличението е от 2,61 на сто. Общо кредитите към края на септември са над 2,09 милиарда лева.

При "УниКредит Булбанк" новите жилищни заеми възлизат на близо 42 милиона лева или с 2,28 на сто повече в сравнение с второто тримесечие на годината. В края на септември те са на обща стойност от 1,87 милиарда лева.

С 38 милиона лева са се увеличили кредитите в сегмента на "Райфайзенбанк". Това е ръст от 3,83 на сто, а общо заемите за ново жилище на банката са в размер на 1,03 милиарда лева.

Стойностно изменение (в хил. лв.)

Стойностно изменение (в хил. лв.)

В рамките на под 3% е ръстът при "Юробанк" и "Сосиете Женерал Експресбанк". В стойности увеличението на заемите при тях е от съответно 31 милиона лева и 15 милиона лева.

От групата на осемте най-големи банки по активи у нас през разглеждания период само при ОББ има спад на жилищните кредити - от 0,35%. Те са намалели с над 4 милиона лева до общо 1,32 милиарда лева, сочат данните.