Турция пое нов държавен дълг за 1,5 милиарда долара под формата на емисия еврооблигации, деноминирани в долари. Падежът на облигациите е през 2028 г., а доходността им достига внушителните 10%.

По мнението на банкери, цитирани от Reuters, интересът към емитираните книжа е бил за около 5 милиарда долара, т.е. сравнинтелно голям.

Министерството на финансите на Турция заяви, че е упълномощило банките Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs и JP Morgan да организират настоящата емисия еврооблигации, като част от своята програма за чуждестранно финансиране за 2022 г.

През миналата година турското финансово министерство пое нов дълг за общо 10 млрд. долара от международните капиталови пазари. Заявените намерения бяха за поемане на дълг за още 11 млрд. долара през тази година. С последната емисия еврооблигации, страната вече пое външен дълг от 9 млрд. долара за 2022 година.

Турция моли "Газпром" за отсрочка на плащанията за газа?

Турция моли "Газпром" за отсрочка на плащанията за газа?

Това е казал турският министър на финансите