Управителят на БНБ Димитър Радев представи на 20 март пред парламентарната комисия по бюджет и финанси номинацията си за нов подуправител, отговарящ за банковия надзор. Това е сегашният председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Радослав Миленков. Ако бъде избран, той ще замени на поста подуправител подалия оставка Димитър Костов.

Пред депутатите Миленков изложи подробно своята визия и приоритети за дейността на банковия надзор.

"Усилията трябва да бъдат концентрирани към влизането на България в Банковия надзор на ЕС. Няма по-важна задача в краткосрочен план от тази", заяви Миленков. По думите му той няма за цел да прави революция в дейността и структурата на банковия надзор, а ще се съсредоточи върху развитието и надграждането на всички онези положителни процеси и практики, започнали от 2015-а насам.

"Много е важно да изградим необходимата структура за директно осъществяване на надзорната дейност на БНБ в контекста на надзорните правомощия и практики на ЕЦБ", каза Миленков. Той обърна внимание на факта, че, ако страната ни стане член на Банковия съюз, ЕЦБ ще осъществява пряк надзор над няколко големи банки, определени по нейните критерии, но БНБ ще има преки ангажименти към инспекциите на място на тези банки, както и към цялостния контрол - дистанционен и на място към всички останали банки, които са извън обхвата на прекия надзор на ЕЦБ.

"Ще усъвършенстваме процесите и процедурите за събиране, обработка и подаване към ЕЦБ на статистическа надзорна информация. Без значение дали ще станем част от Банковия съюз на ЕС, ще е необходимо постоянно и методично да се развиват процесите и процедурите на рисково базирания надзор. Това включва задълбочени анализи и развиване на индивидуални за всяка банка планове за превенция срещу рисковете от големи и вътрешни кредити, за намаляване на уязвимостта от кредитен, лихвен и ликвиден риск", обясни Миленков.

Кой е Радослав Миленков?

Номинираният за подуправител на БНБ Радослав Миленков е магистър по финанси от УНСС и притежава дългогодишен опит в банковата сфера. Започва кариерата си като одитор в "Делойт и Туш", след което се прехвърля на работа в Първа инвестиционна банка. Там става директор на специализираната служба за вътрешен контрол и израства до главен финансов директор и член на управителния съвет на кредитната институция. Бил е член и на надзорния съвет на Унибанка АД в Скопие и член на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка - Албания. През 2011-а Миленков се прехвърля на работа в Изи Асет Мениджмънт първо като прокурист, а след това като главен изпълнителен директор. От 2012 г. до ноември 2014-а Миленков е член на УС на Общинска банка и неин изпълнителен директор, където работи известно време с Владислав Горанов, който една година също бе изпълнителен директор на кредитната институция.

От средата на ноември 2014-а Миленков е назначен от Министерския съвет за председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете. В контекста на тази негова биография бяха и част от отговорите му на въпросите поставени от "Капитал". На обвиненията, че като председател на Фонда Миленков не е предоставял на медиите исканата от тях информация, той поясни, че обхвата на тази информация е много точно определен от Закона за гарантиране на влоговете и той винаги се е придържал към неговите нормативни рамки. Що се отнася до близките взаимоотношения с финансовия министър Владислав Горанов, Миленков поясни, че те винаги са били работни.

"Няма как тези взаимоотношения да не са близки, защото като председател на Фонда през 2014-а аз трябваше да договоря с Министерството на финансите финансиране от бюджета, за да може Фонда да плати гарантираните влогове в КТБ. След това успяхме да договорим с ЕБВР и със Световната банка заеми за Фонда, с парите от които върнахме на бюджета по-голямата част от средствата, които той ни предостави през 2014-а. Но сключването на тези заеми отново изискваше тясно сътрудничество в финансовия министър Горанов, защото по тях имаше предоставени държавни гаранции", поясни Миленков

Той заяви, че се надява доброто сътрудничество с финансовия министър да продължи, но изцяло в контекста на законовите правила регламентиращи независимостта на Централната банка.

Депутатите ще гласуват номинацията на Радослав Миленков за подуправител на БНБ в петък 22 март 2019-а.