Европейският съюз отпуска финансиране на стойност €130 милиона за 27 изследователски проекта, които са свързани с разработването на 6G технологията. Парите ще бъдат предоставени от създаденото преди две години Европейското съвместно предприятие за интелигентни мрежи и услуги - SNS JU, работещо с цел да координира изследователските усилия на държавите-членки на ЕС в областта на 6G. Организацията разполага с бюджет от 1,8 милиарда, пише Telecoms.

Снимка 563994

Източник: iStock

27-те нови проекта включват по няколко идеи в следните ключови области:

  • Системна архитектура
  • Технологии за безжична комуникация и обработка на сигнали
  • Технологии и устройства за комуникационна инфраструктура
  • Надеждни услуги и интелигентна сигурност
  • Допълваща експериментална общоевропейска федерална инфраструктура
  • Широкомащабни изпитания и пилотни проекти с вертикални решения
  • Микроелектроника
Състезание за 6G: Китай иска да ускори развитието на технологията

Състезание за 6G: Китай иска да ускори развитието на технологията

Китайското правителство ще ускори работата както по 5G, така и по 6G

Проектите показват желанието на Брюксел да изпревари конкурентните региони или поне да не изостава от тях, в развитието на 6G, както и стремежа на ЕС към по-голям цифров суверенитет. В Европа се говори все по-усилено за увеличаване на производството на чипове и тази тема също играе съществена роля в този последен кръг на финансиране.  

"В този втори кръг на финансиране има се дава силен тласък за напредъка на европейската микроелектроника в осигуряването на решения за комуникационни мрежи и устройства от следващо поколение на различни нива от веригата за обработка на данни - от базовата лента и обработката на смесени сигнали до радиочестотната и антенната система", казват от Европейското съвместно предприятие за интелигентни мрежи и услуги.

Организацията отпуска финансиране за още един проект, известен като 6G-XCEL - 6G Trans-Continental Edge Learning, който съответства на целта му да насърчава тясно сътрудничество в областта на научните изследвания със САЩ. По-специално при разглеждането на 6G технологии, които включват изкуствен интелект. Предоставя се и финансиране за проект, наречен 6G за обществото, който е насочен към по-широките обществени последици от навлизането на новата технология.

Учените разработват нови свръхбързи електронни устройства за 6G и отвъд нея

Учените разработват нови свръхбързи електронни устройства за 6G и отвъд нея

Високата скорост ни позволява бързо да прехвърляме значително количество информация. И не само това