IBM представи у нас своите последни решение в областта на изчислителните центрове. Мобилният център за данни на IBM пътува от Литва, Русия през България, Турция и Сърбия до Египет, Мароко и ЮАР, за да запознае своите корпоративни клиенти и партньори с иновативните възможности на своите мобилни изчислителни центрове.

Мобилният център за данни може да бъде доставен и разположен във всяка една среда, като по този начин може да бъде инсталиран от клиентите във всяка една отдалечена локация или да бъде използван като временно решение. Едно от големите му предимства е, че може да бъде използван като мобилно решение за възстановяване при инциденти и бедствия, за избягването им, както и за други мобилни нужди.

Решението на IBM осигурява напълно функционален център за данни в контейнер за транспортиране с пълна физическа инфраструктура, включително захранващи и охладителни системи, и дистанционно следене. Той притежава всички елементи на сигурните оперативни среди, които могат да бъдат открити в традиционните центрове за данни, включително защита от пожар, пушек, влажност, конденз и промяна в температурата. Модулите могат да бъдат асемблирани буквално навсякъде, където има достъп до вода, електричество и телекомуникации. Освен това, мобилния център за данни може да е с 30 процента по-евтин за проектиране и изграждане, и заема до 50 процента по-малко пространство.

Мобилният център за данни е едно от решенията на IBM, което ще доведе до по-голям напредък в областта на енергийната ефективност, като направи центровете за данни по-гъвкави в напасването на нуждите на информационните технологии (IT) към капиталовите и оперативните разходи. Тъй като приблизително 60 процента от капиталовите разходи и 50 процента от оперативните разходи за оперирането на център за данни са свързани с електроенергия, способността за проектиране, изграждане и активиране на енергийно-ефективен център за данни се е превърнала в задължителна част от бизнеса.

Демонстрацията даде възможност на всички посетители да "видят и докоснат" последната мода в оборудването на центрове за данни и да открият как да подобрят изпълнението и сигурността, да добият по-добро разбиране на новите технологични тенденции, да обозрат рисковете и реалното икономическо въздействие от Мобилните центрове за данни на IBM.