Три пъти повече лица са придобили българско гражданство през първите 6 месеца на 2021 г. - 8 060 на брой, в сравнение със същия период на 2017 г. - 2 618. Близо 5 пъти са се увеличили новите българи през 2020 г. в сравнение с 2017-а на годишна база.

16 709 души са придобили българско гражданство за миналата година, според доклада за дейността на Комисията по българско гражданство. През 2019 г.те са били 8 887 души - двойно по-малко.

Ако се запази възходящата тенденция, за цялата 2021 г. увеличението може да е повече от 5 пъти в сравнение с 4 години назад.

Интерес има от страна на лица извън ЕС, освен от хората с български произход. В годината на пандемия много граждани от Великобритания, Хонг Конг, Китай, Турция и Украйна са търсели консултациите им. Най-много запитвания идват по линия на релокация на бизнес, закупуване на имоти с инвестиционна цел, пребиваване и гражданство, обобщава адвокат Николай Василев от "Респект консулт".

Сега хитът сред чужденците от страни извън ЕС е да участват в колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове, казва адвокат Василев. Сумата за инвестиция е 1 милион лева и се търси удвояване година след получаване на постоянно пребиваване, за да се придобие българско гражданство.

Възможности за постоянно пребиваване са: инвестиции в размер на 2 000 000 лева чрез придобиване на акции или облигации на български търговски дружества, които се търгуват на Българската фондова борса; инвестиции в размер на 1 000 000 лева за придобиване на права по концесионни договори на територията на Република България; или за придобиване на акции в колективни инвестиционни схеми или алтернативни инвестиционни фондове с произход България; инвестиции в Приоритетни инвестиционни проекти. Лица, извършващи дейност по Сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите проекти, също могат да се възползват от тези възможности.