Повече от половината млади българи живеят при родителите си. Според последните изчисления на статистическата служба Евростат към 2017 година над 58% от хората на възраст между 18 и 34 години у нас не живеят самостоятелно при средно ниво за Европейския съюз (ЕС) от 50 на сто.

Този показател нарежда България на 11-то място в съюза непосредствено след Словения, Полша и Унгария за които делът на младите хора, живеещи с родителите си, е съответно 60,2 на сто, 60 на сто и 59,6 на сто.

На първо място е Хърватия, където повече от 73% от младите хора на възраст между 18 и 34 години все още не са се изнесли от дома на родителите си. Това важи и за 70 на сто от тези в Словакия, както и за повече от 67 на сто от тези в Малта и Гърция.

От друга страна най-малък дял имат младите хора, които живеят с родителите си, в Дания и Финландия. Това важи за под една четвърт от тях в двете държави. Значително нисък дял имат те и в Швеция - малко над 25 на сто.

Според данните на Евростат разликата между дела на младите мъже и на младите жени, живеещи с родителите си, е осезаема. При първите той е близо 70 на сто, което поставя страната ни на 6-то място сред държавите членки.

В същото време под половината жени между 18 и 34-годишна възраст живеят с родителите си. С дял от 46,4 на сто при тях България е на 13-то място в ЕС след Унгария, Словакия и Люксембург.

Средното ниво при мъжете в ЕС е малко над 56%, а при дамите - над 43%. С най-голям дял са тези, които живеят с родителите си в Хърватия. Това важи за 81,6% от мъжете там и за 64,5 от жените в страната.

От друга страна под 23 на сто от мъжете между 18 и 34 години живеят в Дания и Финландия не са се изнесли от дома на майка си и баща си. Същото важи и за под 17 на сто от дамите в тези две държави.