Индия предложи субсидии на стойност 885 милиарда рупии ($12,4 милиарда), с които да окуражи електроцентралите да започнат да използват оборудване, което да намали вредните емисии. С по-малка част от парите ще бъде изградена и инфраструктура за електромобили, пише Reuters.

По-голямата част от сумата - 835 милиарда рупии - ще бъдат насочени към намаляване на емисиите на серен диоксид от електроцентралите, става ясно от официално съобщение. Субсидиите идват след друго решение на страната - цената на изграждането на очистващите съоръжения да бъде прехвърляна на потребителите.

Останалите 50 милиарда рупии ще бъдат вложени в изграждането на инфраструктура за електромобили в 70 града в страната до 2025 г.

Плановете на Министерство на финансите идват на фона на ютилити сектор, който е под тежък финансов стрес. Заемите, отдадени от почти винаги държавни банки, се нуждаят от реструктуриране.

Топло-електрическите централи отговарят за 80 процента от всички индустриални емисии на прахови частици, серни и азотни оксиди в Индия.