В момента жилищата в Германия се отопляват предимно с изкопаеми горива: половината домове използват природен газ, една четвърт - нефтопродукти. Различните устройства, използващи електроенергия, са само пет процента, сочат официалните данни.

Все по-голяма роля обаче играят екологичните, и най-вече електрическите технологии, а сред тях на първо място - топлинните помпи, наричани още термопомпи. Те вече доминират в новостроящите се жилища, както сочи информацията на Федералната статистическа служба.

В Германия вече не се монтират системи за отопление с нафта

Има тенденция за намаляване използването на въглеводороди, и на първо място - на природен газ. През 2000-та година газово отопление е било монтирано в 74 процента от новите жилища в Германия, през 2010-а - в 53 на сто, а през 2020-а - само в 39 процента.

Същевременно германците все по-често се отказват от популярното някога отопление с мазут или нафта. Ако през 2000-а година всяко пето ново жилище е било включвано към котел, то през 2020-а година тази технология вече почти не се прилага в новостроящите се жилища - сведена е до 0,7 на сто.

Обяснението за това е елементарно: през 2026-а година в Германия влиза в сила забрана за монтирането на отопление, използващо нефтопродукти (старите котли ще могат да продължат да се използват, но държавата е готова да субсидира щедро тяхната смяна с по-модерни технологии). Това е една от точките в приетата през 2019-а година правителствена програма за защита на климата.

ВЕИ във всяко второ ново жилище

На мястото на системите за отопление с газ или нафта в новите германски домове все по-често се монтират различни видове топлинни помпи - миналата година техният дял в новопостроените жилища е бил 46 процента. Статистическото ведомство ги причислява към технологиите, които използват възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) - заедно с инсталациите, които топлят домовете с биогаз или дървени пелети.

Затова статистиците заявяват, че миналата година за първи път в историята на Германия над половината от новопостроените жилища (50,5 процента) са били оборудвани с отоплителни системи, базирани на възобновяеми източници на енергия. Сред тях са например геотермалните топлинни помпи, използващи подземната топлина, и въздушните, които поемат топлината от въздуха.

Впрочем електроенергията, с която работят тези устройства, в Германия все по-често се произвежда от ВЕИ. През 2020-а година техният дял за първи път надхвърли 50 процента от използваната електроенергия в страната.

Това ли е отоплението на бъдещето?

Медиите обичайно сравняват топлинните помпи с климатици, включени на отоплителен режим, или с хладилници, които обаче работят в обратна посока - от студено към топло. По данни на Федералния съюз на производителите на такива помпи, през 2020-а година техният брой в страната е достигнал един милион.

Няколко дни след парламентарните избори тази организация представи на бъдещия парламент и на бъдещото правителство програма за увеличаване на броя на помпите до три милиона през 2025-а година, и до шест милиона през 2030-а. "Вече има планове за броя на електромобилите и вятърните генератори, време е да бъдат обхванати и топлинните помпи", се казва в документа. Неговата цел е да накара политиците в Германия да дадат сигнал, че преминаването към такъв вид отопление е част от мащабната програма за защита на климата, след което да вземат конкретни законодателни и организационни решения, осигуряващи стабилен приток на кадри и инвестиции в тази сравнително нова сфера.