Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъде променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

"Фантастико" пуска между 5 и 30 души в магазините

Българската търговска верига "Фантастико" съобщи, че въвежда временни мерки срещу разпространението на коронавируса. В обектите ѝ ще бъдат допускани едновременно между 5 и 30 души, в зависимост от размера на магазина, съобщиха оттам. "Целта е те да могат да пазаруват спокойно без да са на близко разстояние един от друг", се посочва в съобщението.

Останалите клиенти ще изчакват пред магазините. Във всеки супермаркет ще се влиза само от главния вход, става ясно още от съобщението.

Подобни мерки вече въведоха редица търговски обекти в столицата, сред които аптеки, банки и други.

ЕС срещу коронавируса: 37 млрд. евро инвестиции, 8 млрд. за 100 000 фирми

Европейската комисия ще смекчи максимално правилата за предоставяне на държавна помощ за компании, засегнати от коронавирус. Това съобщи в петък ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен на пресконференция в Брюксел.

"Не е възможно да се спре вируса, но е важно да се забави разпространението", обяви тя, представяйки пакета за икономически отговор на COVID-19. "ЕС може да издържи на шока от коронавирус".

"Готови сме да направим повече, докато ситуацията се развива", каза тя.

Европейският съюз ще създаде инвестиционна инициатива в размер на 37 милиарда евро като част от пакет мерки. Други стъпки, които изпълнителната власт на ЕС ще предприеме, включват предоставяне на гъвкавост на държавите-членки по отношение на бюджетния дефицит и държавните помощи, каза фон дер Лейен на пресконференция.

ЕС също така ще гарантира 8 милиарда евро заеми на 100 000 фирми в подкрепа на корпоративния сектор, каза фон дер Лийен.

Допълнителни забележки: ЕС трябва да бъде решителен, координиран и единен. Единният пазар на ЕС трябва да функционира. Общите забрани за пътуване не се считат за най-ефективни от СЗО. ЕС ще предложи насоки на ЕС за здравен скрининг на границите.

Франция и Германия желаят да намалят ограниченията за износ на медицинско оборудване. Шокът е временен, но трябва да бъде възможно най-кратък и ограничен.

Държавите-членки следва да бъдат насърчавани да предприемат всички необходими мерки в подкрепа на най-засегнатите сектори. ЕС ще осигури максимална гъвкавост на държавните помощи. ЕС ще осигури гъвкавост в рамките на Пакта за стабилност и растеж.

Какви са най-лошите прогнози за световната икономиката вследствие от коронавируса?

Какви са най-лошите прогнози за световната икономиката вследствие от коронавируса?

Ръстът на БВП може да бъде едва 1% за 2020 година