През идните десетилетия един от основните проблеми, срещу които ще трябва да се бори Запада, е застаряването на населението. Това се отнася и до Япония, където заедно с Германия и Италия, 20% от живеещите са над 65-годишна възраст. Това са трите държави с най-възрастно население.

До средата на този век 22 на сто от хората в Северна Америка също ще надхвърлят тази възраст, както и 27 на сто от тези в Европа, показва изследване на Pew Research Centre, цитирано от Световния икономически форум.

В бъдеще това ще се превърне и в голям икономически проблем за редица държави. Причината е, че според разбирането по-големият дял на работещото население спрямо неработещото е предпоставка за по-голям растеж и икономическа продуктивност.

Така във втората половина на 20-ти век държави като Южна Корея и Ирландия се възползваха от подобна демографска тенденция. Въпреки това в страните с най-голям брой младо население това може да се превърне в проблем заради липсата на достатъчно работни места.

В момента Субсахарска Африка е един от регионите в света с най-много млади хора. Проблемът на Черния континент обаче е, че за 96 милиона души в работна възраст към 2007 г. е имало едва 63 милиона работни места.

Демографски погледнато обаче държавата с наистина най-младо население в света не се намира там, а в Близкия Изток. Това са Обединените арабски емирства. Там по-малко от 1 на сто от хората са на възраст над 65 години.

Тенденцията до голяма степен се дължи на големия дял на имигрантите, които отиват там да търсят доходна работа. Към 2010 г. по-малко от 20 на сто от хората там са с гражданство от емирствата.