Делът на енергията от възобновяеми източници в Европейския съюз продължава да расте и през 2020 г. за първи път надхвърля този на изкопаемите горива в енергийния микс, показва доклад на Ember and Agora Energiewende, цитиран от CNN.

През 2020 г. възобновяемите източници отговарят за 38% от използваното електричество, а изкопаемите горива — за 37%.

От 2015 г. насам, откогато компанията прави проучването, делът на вятърната и соларна енергия расте двойно и през 2020 г. отговаря за една пета от нужната електроенергия. Използването на въглища намалява с 20% и вече отговаря за 13%.

"Бързият растеж на вятърната и соларна енергия намалява нуждата от въглища, но това е само началото", казва Дейв Джоунс, автор на доклада и старши анализатор в Ember and Agora Energiewende. "Европа разчита енергията от вятъра и слънцето да намалят до нула употребата не само на въглищата до 2030 г., но и на газа, както и да замести затворените атомни централи и да отговори на растящото търсене заради електромобилите и електролизните процеси".

Мерките срещу пандемията, наложени миналата година, намалиха нужната електроенергия с 4%. Според доклада обаче коронавирусът няма ефект върху растежа при ВЕИ. От 2015 г. насам производството на електроенергия в Европа е станало с 29% по-чисто.

Целта на Европейския съюз е до 2030 г. парниковите газове да бъдат намалени с 55% спрямо нивоата от 1990 г.