Планираният сериозен скок на линията на бедност за 2023 г. от 413 на 504 лв. е недостатъчен и няма да отрази адекватно инфлацията. За да се отчете екстремното нарастване на цените, линията на бедност следва да се вдигне на 541 лв.

Такава позиция изрази КНСБ по предложения от социалното министерство проект на постановление за определяне на линията на бедност за 2023 г., пише СЕГА.

Почти 52 милиона души в света са изпаднали в бедност през първите 3 месеца от войната в Украйна

Почти 52 милиона души в света са изпаднали в бедност през първите 3 месеца от войната в Украйна

Семействата в страните с ниски доходи харчат 42% от доходите на домакинствата си за храна.

За 2023 г. социалното министерство предложи рекорден ръст на прага на бедност - от настоящите 413 лв. на 504 лв. Увеличението от 91 лв. е безпрецедентно за последните 10 години и представлява ръст от 22%.

По данни на социалното министерство под този праг от 504 лв. през 2021 година са попадали 1 532 000 лица. Според последните промени в Закона за социално подпомагане достъпът до социални помощи бе обвързан именно с прага на бедност вместо абсурдния и неадекватен гарантиран минимален доход от 75 лв., който остана в историята.

Размерът на линията на бедност касае и помощите на 670 000 хора над 18 г. с трайни увреждания.