Значителна част от българските фирми (83%) смятат да раздадат бонуси за Коледа на служителите си, независимо че пандемията предизвиква несигурност. Това показва експресно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), проведено в периода 6-10 декември 2021 г., в което са участвали над 100 предприятия и браншови организации.

Прави впечатление, че сега процентът на раздаващите бонуси фирми (83%) се увеличава спрямо 2020 г., когато 60% от предприемачите са заявили, че ще имат възможност за раздаване на бонуси за Коледа.

Основните причини за получаването на бонуси остават същите, както и през предходни години. Фирмите посочват, че бонусите целят най-вече стимулирането на служителите (48%), но от значение са предстоящите празници (35%), както и финансовото състояние на фирмата (24%).

12% от анкетираните предприемачи посочват, че не предвиждат раздаването на коледни възнаграждения поради негативните последици за фирмата от пандемията, докато миналата година този дял е бил 33%. Около 5% от управителите на българските фирми към началото на декември все още не са решили дали ще изплащат коледни бонуси на служителите си.

Що се отнася до определяне на размера на бонусите за Коледа, малко над половината респонденти посочват, че ще дават еднакви бонуси на всички служители, а 35% от тях ще определят индивидуално допълнителното възнаграждение според представянето на всеки служител. При около 14% от респодентите, бонусът зависи от служебната йерархия.

Размерът на допълнителното възнаграждение за Коледа варира в широки граници. Най-голям е делът на фирмите, изплащащи бонуси до 200 лв. - 30%. Почти в толкова фирми бонусите ще са в размер 200-500 лева. А 18% от мениджърите ще раздадат допълнително възнаграждение от 500 до 1000 лева на всеки служител в своята фирма.

Служителите в 12% от фирмите могат да очакват коледен бонус от над 1000 лв., като тук трябва да се отбележи, че през 2020 г. 14% от работодателите са смятали да дават бонуси с такъв размер.

Работодатели уточняват, че в някои случаи допълнителното възнаграждение ще бъде под формата на подаръци, процент от месечната работна заплата или допълнителна такава.

Що се отнася до размера на коледните бонуси в сравнение с миналата година, се оказва, че 12% от запитаните фирми ще раздават по-ниски бонуси. Но при огромната част от фирмите (близо 90%), допълнителното възнаграждение е със същия размер (45%) или е (малко) по-високо (43%) от миналата година.